Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Fra hvidfisk til guldfisk

I dag udnyttes knap halvdelen af landede hvidfisk (torsk og mørksej) til fødevarer, mens den anden halvdel enten kasseres eller anvendes til minkfoder. Men det er en reel mulighed at den resterende del kan udnyttes til højværdiprodukter.

14-09-2017Pressemeddelelse

Mens vi herhjemme primært anvender fileterne fra torsken og mørksejen, og kasserer resten, bliver restproduktet i stigende grad anvendt til højværdiprodukter i Island og Norge. Men en ændring i retning mod en højere udnyttelse af torsk og mørksej er essentiel i en virkelighed, hvor der ikke er udsigt til nye og større fiskekvoter. Derfor skal der fokuseres på en øget indtjening til fiskeindustrien fra eksisterende ressourcer – og det er her, det for alvor bliver interessant at fokusere på højværdiprodukter.

Kollagen – et håndgribeligt eksempel
Som et helt håndgribeligt eksempel på et af de produkter, der kan laves af fraskæret, findes marin kollagen. Det er en type kollagen, der med sundhedsfordele kan benyttes i cremer og til indvortes brug. Marin kollagen er et højværdiprodukt, der primært laves af fiskeskind, og har en markedsværdi på 2000 kr. pr. kilo.

For at demonstrere mulighederne med marin kollagen, har Thisted Kommune sammen med Thisted Bryghus udviklet en øl, der er tilsat marin kollagen. Udviklingen af øllen er sket for at sætte fokus på mulighederne ved udviklingen af nye højværdiprodukter, der tager udgangspunkt i fraskærsressourcen.

Workshop sætter fokus på værdiskabelse
For yderligere at skabe momentum på udvikling og samarbejde om højværdiprodukter fra hvidfisk, afholder Thisted Kommune med støtte fra Nordisk Råd (AG Fisk), en nordisk workshop med deltagere fra Norge, Island, Grønland og Danmark den 10. oktober 2017. Workshoppen har fokus på værdiskabelse og udnyttelse af fraskær og øget samarbejde på tværs af grænserne.

Der kommer 50-60 deltagere fra de nordiske lande, som bredt repræsenterer fiskeribranchens virksomheder og organisationer. Workshoppen afsluttes under Danfish-messen den følgende dag, hvor Thisted Kommune på sin messestand fastholder fokus på fraskær.

Hele arrangementet skal munde ud i et øget samarbejde mellem deltagende landes aktører, og blive fast årlig begivenhed, der skiftevis skal afholdes i et af de deltagende nordiske lande.

Kontaktinfo

Erhverv
THY-Huset
Tilstedvej 73
7700 Thisted

Telefon: 99 17 17 00

E-mail: erhverv@thisted.dk