Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Ny aftale skal styrke Thisteds uddannelser

Thisted skal være en endnu mere attraktiv uddannelsesby. Uddannelsesmulighederne skal udvikles og synliggøres, og de unge skal have bedre muligheder for at få et relevant og attraktivt studiejob. Det er nogle af målsætningerne i en ny partnerskabsaftale mellem Thisted Kommune og University College Nordjylland (UCN).

09-10-2017Pressemeddelelse

Aftalen, der blev underskrevet af borgmester Lene Kjelgaard Jensen og rektor på UCN Lene Augusta Jørgensen mandag d. 9. oktober, gælder for de næste tre år. Med aftalen forpligter de to parter sig på at udvikle et stærkt uddannelsesmiljø i Thisted.

- Vi vil over de næste tre år i fællesskab udvikle og igangsætte initiativer og projekter inden for forskning, uddannelse og udvikling, der styrker viden- og kompetenceudviklingen i Thisted Kommune. Vi vil bl.a. se på, om vi kan udvikle nye tilbud, som kan gavne unges uddannelsesmuligheder samt styrke efter- og videreuddannelsesaktiviteterne i Thisted Kommune, forklarer borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

 

Hun pointerer, at aftalen er et vigtigt led i arbejdet med at tiltrække og fastholde fremtidens arbejdskraft i Thisted Kommune. Prognoser viser, at der kommer til at mangle arbejdskraft i kommunen. Derfor kan der også blive behov for at udvikle nye mellemlange uddannelser, særligt inden for teknologi- og businessuddannelserne. Det skal blandt andet ske gennem et endnu tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv. Et samarbejde som også gerne skulle kaste flere relevante og attraktive studiejob af sig.

- Som studerende skal det være muligt at finde et godt studiejob inden for en rimelig afstand til uddannelsesinstitutionen. Samtidig er et relevant studiejob med til at skabe stærkere relationer mellem erhvervslivet og de studerende og øge chancerne for, at de studerende bliver i lokalområdet efter deres uddannelse, siger rektor på UCN Lene Augusta Jørgensen.
Thisted Kommune og UCN vil også arbejde sammen om at gøre de videregående uddannelser i Thisted Kommune endnu mere synlige i lokalområdet.

 

- UCN har en særlig rolle som eneste udbyder af videregående uddannelser i Thisted. Derfor er det også helt afgørende for os, at Thisted er en attraktiv studieby. Med et stærkere fokus på synliggørelse af karrieremuligheder og tætte relationer til velfærdsinstitutionerne og erhvervslivet i lokalområdet vil vi medvirke til at fastholde de unge i Thisted, lyder det fra Lene Augusta Jørgensen.

Den nye partnerskabsaftale trådte i kraft 1. august 2017 og løber til 1. august 2020. I forlængelse af aftalen vil der blive udviklet konkrete handleplaner med initiativer inden for både velfærdsområdet og erhvervsområdet.

 

Fakta om de videregående uddannelser i Thisted:

UCN udbyder fem uddannelser, som alle er placeret på Campus Lerpyttervej – tidligere kendt som Thy Uddannelsescenter. Det er uddannelserne til finansøkonom, markedsføringsøkonom, pædagog, pædagogisk assistent og sygeplejerske. I alt læser knap 400 studerende på UCN i Thisted.