Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Thisted Kommune stopper som operatør på asylområdet

Udlændingestyrelsen har besluttet, at der ikke længere skal udbydes asyldrift i Thisted Kommune. Det betyder lukning af asylcentrene i henholdsvis Vesløs og Hanstholm.

02-10-2017Pressemeddelelse

Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke længere skal udbydes asyldrift i Thisted Kommune, hvilket medfører at Vesløs Asylcenter lukker ved årets udgang, mens Hanstholm Asylcenter fort-sætter indtil den 31. marts 2018.

- Vi har været glade for at drive asylcentre i Thisted Kommune og har også høstet meget ros og anerkendelse for vores måde at håndtere opgaven på. Vi har dog hele tiden vidst, at opgaven var afhængig af antallet af asylansøgere, og tager derfor beslutningen om lukningen i Thisted Kommune til efterretning, udtaler borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

Borgmester Lene Kjelgaard Jensen tilføjer, at det har været glædeligt med den store lokale opbakning, der har været i forhold til at løse opgaverne. Herudover skylder kommunen alle medarbejderne en stor tak for det store engagement og arbejde, de har ydet. Endelig har det også været positivt med den store opbakning fra frivillige omkring centrene.

Thisted Kommune har drevet asylcentre for Udlændingestyrelsen siden 2009, hvor antallet af asylansøgere har varieret mellem 200 og 1200 beboere. Da antallet af asylansøgere var på sit højeste, var der ansat mere end 200 personer på kommunens asylcentre.
I dag er der omkring 300 asylansøgere og 25 fastansatte medarbejdere på de to centre.

Personalet blev orienteret om lukningerne på et møde mandag morgen.