Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Kommunens budget for 2018 ligger fast

En samlet kommunalbestyrelse med undtagelse af Enhedslisten er netop blevet enige om næste års budget, hvor der er fokus på sund økonomi og fremtiden.

01-10-2017Pressemeddelelse

Næste års budget for Thisted Kommune er netop blevet vedtaget af et bredt forlig i kommunalbestyrelsen. Hovedpunkterne i budget 2018 er en sund økonomi og fremtiden.

I dette års budgetforlig er der et særligt fokus på at investere i udviklingsindsatser, der kan styrke kvaliteten og effektiviteten i den offentlige service.

- Vi har haft fokus på at sikre, at Thisted Kommune er godt rustet til de fremtidige muligheder og ud-fordringer, der møder os. Vi investerer i en forstærket og forbedret borgerservice med øget digitalisering, øgede investeringer i anlæg og et forstærket fokus på den nære sundhed for syge og ældre, ligesom vi har afsat penge til en koordineret ungeindsats, siger Thisted Kommunes borgmester, Lene Kjelgaard Jensen.

Det nære sundhedsvæsen

Med budget 2018 er der sat fokus på det nære sundhedsvæsen. Der er tilført social og sundhedsområdet i alt 5,6 mio. kr. 2018-2021 til at understøtte arbejdet med de demografiske udfordringer. Budgetforliget tilfører yderligere 4 mio. kr. årligt. Penge, der eksempelvis skal anvendes til en familiesygeplejerske, der skal styrke samarbejdet om de ældre kronikere.

Koordineret ungeindsats
I perioden 2018-2021 er der afsat ni mio. kr. til en særlig indsats med forebyggelseskonsulenter i un-dervisningen, erhvervsvejledere i Jobcenteret og uddannelsesvejledere i Ungdommens Uddannelses-vejledning.

- Det er vigtigt, at vores unge mennesker ikke tabes på gulvet og vi forventer, at vi med de nye tiltag kan se en positiv effekt på de særligt tilrettelagte uddannelser (STU), udtaler borgmesteren.

Forbedret borgerservice

Desuden er der i næste års budget afsat midler til projektet ’Sammen om Service’. Et projekt, der har særligt fokus på udnyttelse af teknologiske og digitale muligheder i en digital kommunikationsplatform, der skal sikre en nem og fleksibel borgerservice.

- I Thisted Kommune er det vores vision, at borgerne og erhvervslivet oplever en velfungerende, kompetent og tværfaglig indsats og service. Målet er at der opleves en sammenhængende service – på tværs af hele kommunen, slutter Lene Kjelgaard Jensen.

 Læs hele forligsteksten her.

Se det overordnede budget her.