Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Vinderne af Integrationsprisen 2017

De tre vindere af Integrationsprisen er Famm Seafod Aps i Hanstholm, Thisted Gymnastik- og Idrætskultur og Hanne Tang fra Vestervig. 

02-11-2017Pressemeddelelse

Integrationsrådet har torsdag d. 2. November uddelt priserne til vinderne af Integrationsprisen 2017. Blandt et virkeligt bredt felt af indstillede indenfor kategorierne årets virksomhed, årets forening og årets borger,  er der kåret en vinder inden for disse tre kategorier.

Efter udvælgelsen har Integrationsrådets repræsentanter, Rita Borggaard (formand) og Preben Holler (politisk repræsentant), besøgt de tre vindere. Modtagerne af priserne blev overraskede, glade og rørte over anerkendelsen, og fik overrakt blomster, chokolade og et diplom fra Thisted Kommune. 

De tre vindere er fundet med følgende begrundelser:

  • Thisted Gymnastik- og Idrætskultur har modtaget Integrationsprisen - Årets Forening. De modtager prisen for deres store arbejde med at formidle foreningslivets glæder og de fordele for sundheden, som følger med ved at dyrke motion. Dette gælder især også glæden ved motion på hold. Blandt andet har TGI gennem dialog med deres brugere fået udviklet nye tiltag, eksempelvis et løbehold i Femkløveren, hvor brugerne ikke nødvendigvis skal være fuldbyrdede medlemmer af foreningen men i stedet kan betale for hvert løb, de vil være med i.

  • Famm Seafood er vinder af Integrationsprisen - Årets Virksomhed, fordi de målrettet går efter at sikre flygtninge et fast ordinært arbejde i produktionen. De har idag fem integrationsborgere ansat og formår at udvise stort engagement overfor denne gruppe. Integrationsborgerne bliver anerkendt for deres arbejde og der er ikke forskel på de krav, der stilles til de enkelte medarbejdere med gensyn til kvalitet og fremmøde.

  • Hanne Marie Tang Jensen blev vinder af Integrationsprisen - Årets Borger. Hanne har både været værge for flere uledsagede  asylbørn fra Børnecenter Vestervig, ligesom hun har arbejdet frivilligt i bl.a. flygtningecafeen under Røde Kors, Hurup, og arrangeret udflugter og julefrokoster. Alt i alt en ildsjæl, som fortjener stor anerkendelse for sit engagement overfor denne nye gruppe af borgere.

Thisted Gymnastik- og Idrætsforening modtog prisen som Integrationsprisen - Årets Forening

Famm Seafood modtog Integrationsprisen - Årets virksomhed

Hanne Tang modtog Integrationsprisen - Årets Borger for sit frivillige arbejde


Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00