Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Musikken skrues (helt) op i børnehøjde

I dag indledes et helt nyt arbejdsfællesskab på Hanstholm Skole, når skolens musiske lærere og otte musikskolelærere fra Musikskolen i Thy sammen spiller samarbejdsprojektet ’Musik i Børnehøjde’ i gang med en bandkoncert for eleverne på Hanstholm Skole.

03-03-2017Pressemeddelelse

Barn klapper i hænderne over musik (sort hvid billede)

I forsommeren 2016 søgte en skoleleder og en musikskoleleder sammen med Kulturtjeneste Thy støtte hos Slots- og Kulturstyrelsen til et nyskabende lokalt pilotprojekt. Projektet skulle målrettes en gruppe børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kulturtilbud, og gennem en række fælles, positive oplevelser med musik og musikundervisning give børnene kendskab til musiske aktiviteter og Musikskolen i Thy. 

Lærerne slår tonen an

Nu er det blevet tid til at realisere projektet. Og derfor samles de otte involverede musikskolelærere og Hanstholm Skoles musikudøvende undervisere i dag i en helt ny bandkonstellation, der skal understøtte læringsmiljøet omkring de musiske aktiviteter i projektet og samtidig give både undervisere og børn en inspirerende, motiverende og anderledes koncertoplevelse, når de forskellige lærergrupper sammen giver den gas foran skolens elever.

- Det bliver rigtig spændende at se, hvordan de forskellige fagligheder kan berige og inspirere hinanden – og dermed give eleverne lærerige, sjove og anderledes oplevelser! Vi prøver eksempelvis at kombinere natur/teknik-undervisningen med at bygge instrumenter, som eleverne senere skal spille på i undervisningen – og selvfølgelig også til vores store fælles afslutningskoncert den 5. maj,  siger Thomas Boe Mikkelsen, souschef ved Musikskolen i Thy. 

Lærerne slår tonen an, og derefter skal samtlige indskolingselever arbejde med musik henover de følgende otte fredage i foråret. Overordnet arbejdes der med fire temaer: instrumentfremstilling, kor, sammenspil samt dans og bevægelse. Hvert tema knyttes an til nogle nærliggende fagområder såsom natur/teknik og idræt, og projektet skal dermed eksperimentere med og synliggøre de musiske udfoldelsesmuligheder i forbindelse med de traditionelle skolefag.

En hverdag med musik

Det overordnede mål er, at flere børn inkluderer musikken i deres hverdag, og håbet er, at musikken på sigt kan være med til at styrke børnenes personlige, kognitive, sproglige og sociale læring og udvikling. Selvom aktiviteterne er målrettet indskolingsklasserne på Hanstholm Skole vil hele skolen være deltagende på koncertdagene. 

Projektet Musik i Børnehøjde er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

For mere information, kontakt

Thomas Boe Mikkelsen, souschef, Musikskolen i Thy, telefon  99 17 38 41 / tmi@thisted.dk 

Tom Pedersen, leder, Hanstholm Skole,  telefon 99 17 35 84 / tomp@thisted.dk