Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Limfjordsrådet

Limfjordsråd skal hjælpe kommunerne omkring Limfjorden med at beskytte, bevare og rådgive omkring fjorden og vandet deri.

15-03-2017Nyhed

Et sejlskib med maste glider over Limfjordens blanke vand

På den baggrund, og efter aftale med miljø- og fødevareministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden den 3. april 2017 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd. Med anmodningen indsendes en indstilling af medlemmer til vandrådet.

Indsend din kandidat

Vil du melde en kandidat til Limfjordsrådet, skal du forslaget og begrundelsen direkte til Limfjordsrådets sekretariat på limfjordsraadet@aalborg.dk

At man vil lave et nyt vandråd sker på baggrund af aftalen om en fødevare- og landbrugspakke, der blev indgået mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative. 

Du kan læse mere om Limfjordsrådet på www.limfjordsraadet.dk og under Vandløb og Søer > Limfjordsrådet . Du kan også læse pressemeddelelsen fra Limfjordsrådet.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00