Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

EU støtter klimaprojekt i Thisted Kommune

I de kommende seks år skal Thisted Kommune sammen med en lang række partnere og støttende organisationer gøre Limfjorden mere robust over for klimaforandringer.

07-03-2017Nyhed

Et nyt projekt om klimasikring har fået EU-støtte på 52 mio. kroner. Projektet hedder, C2C CC, hvilket står for Coast to Coast Climate Challenge, og er valgt ud af en samlet pulje på ni projekter. 

C2C CC skal arbejde med vandløb, der krydser kommunegrænser - eksempelvis Limfjorden, men også Gudenåen, Grenåen og Storåen. Det er alle vandløb, som udfordrer mange kommuner.

I partnerskabet indgår Region Midtjylland og en række andre kommuner, forsyningsselskaber, universiteter, VIA, interesse- og brancheorganisationer samt styrelser og rådgivere. Sammen får partnerne mulighed for at angribe klimaudfordringerne tværfagligt og helhedsorienteret.

Stormflodssikring i vestlige Limfjord

Med afsæt i C2C CC deltager Thisted Kommune de næste seks år i projektet Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord (TKVL). Lemvig Kommune er projektkoordinater og overordnet ansvarlig for projektet og Thisted Kommune deltager som partner. Projektet TKVL skal hjælpe til at danne grundlag for en fremtidig beslutning om en teknisk løsning ved Thyborønkanalen, der i fremtiden kan holdes stormflodsvandstande på et acceptabelt niveau i den vestlige Limfjord.

Projektet giver Thisted Kommune mulighed for at løfte en del af de generelle indsatser i forhold til den vedtagne klimatilpasningsplan.

EU-kontor fik ideen


Region Midtjylland står i spidsen for at gennemføre projektet C2C CC. Ud over regionen bidrager de deltagende kommuner i Region Midtjylland og Region Nordjylland, forsyningsselskaber, Aarhus og Aalborg universiteter, VIA University College, Region Midtjylland og Central Denmark EU Office med finansiering.

Markering af projektstart

Den 31. marts 2017 vil den tidligere klimakommissær Connie Hedegaard, regionsrådsformand Bent Hansen og flere af de deltagende i partnere bidrage til at markere projektstarten på C2C CC ved et offentligt arrangement. 

Invitationen med mulighed for tilmelding kan findes på projektets hjemmeside www.c2ccc.eu. Her kan du også læse mere om projektet samt se en oversigt over alle 31 partnere og deres kontaktpersoner samt de organisationer, som støtter projektet.

For yderligere information om Thisted Kommunes deltagelse i projektet kan du kontakte

Morten Sander
mosa@thisted.dk
99 17 22 46