Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Sammenhængende service for borgerne

Der er et stadig større fokus på sammenhængende digitale tilbud og services, der alle er målrettet den enkelte borgers situation. Kommunalbestyrelsen har derfor fulgt direktionens oplæg, og besluttet at igangsætte et arbejde, der sætter fokus på den service kommunen leverer til borgerne.


29-03-2017Pressemeddelelse

Et arbejde på tværs af forvaltningerne skal skabe det bedste sammenhængende forløb for den enkelte borger. Borgerne skal opleve en kompetent og sammenhængende service, og det skal være nemt at komme i kontakt med kommunen. Så enkel er visionen fra Thisted Kommune, og tirsdag aften tog kommunalbestyrelsen et stort skridt i retning mod at realisere denne vision.

For at imødekomme kravene og forventningerne om et højt serviceniveau, må kommunen være i en kontinuerlig udvikling, og udnytte alle de muligheder, at etablere en digital platform til kommunikation med borgere, men også internt og med samarbejdspartnere, så den enkelte borger vil opleve en endnu mere effektiv sagsbehandling fremadrettet, uanset hvilken forvaltning borgeren henvender sig i.

Øget digitalisering
Allerede ved kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i efteråret, var digitaliseringen på dagsordenen, og det blev vedtaget at afsætte penge i budgettet til at investere i nye muligheder på området, både kommunikations- og sagsbehandlingsmæssigt.

- Verden er de seneste år blevet mere og mere digitaliseret, og som en offentlig myndighed skal vi gå forrest og gribe de muligheder, udviklingen byder os. Derfor glæder det mig, at vi for alvor kan sætte gang i den øgede digitalisering, kommunalbestyrelsen vedtog ved budgetforhandlingerne sidste år, siger Thisted Kommunes borgmester, Lene Kjelgaard Jensen.