Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Velkommen indenfor i RUM

I Thisted Kommune er der kommet en helt ny webportal til eksponeringen af undervisningsforløb og aktiviteter, som de eksterne læringsmiljøer målretter mod dagtilbud og skoler. Portalen med det åbne navn RUM skal samle fritids-, erhvervs-, natur-, undervisnings-, og kulturaktørers tilbud på ét sted og således skabe et lettilgængeligt overbliksbillede af kommunens mange miljøer for oplevelse, formidling og læring.

06-06-2017Pressemeddelelse


Der er mange aktører i Thisted Kommune, som laver spændende, relevante og kvalitative aktiviteter for skoler og dagtilbud. Udfordringen for lærere og pædagoger består i at finde vej i de mange hjemmesider, mails og kataloger, hvor de enkelte aktører annoncerer deres tilbud. På tværs af Dagtilbud, Undervisning, Erhverv og Kultur- og Fritid har man derfor valgt en webportal, der skal samle alle informationer under ét tag.

Rum for alle
På RUM kan du som pædagog eller lærer vælge mellem alsidige forløb til din børnegruppe eller klasse. RUM skal gøre det let og overskueligt for den enkelte pædagogiske medarbejder at etablere samarbejder med fritidsforeninger, kulturinstitutioner, naturorganisationer, ungdomsuddannelsesinstitutioner eller virksomheder i hverdagen og i undervisningen. Kultur- og Fritidschef Karen Louise Erichsen udtaler om investeringen:

- RUM er en fælles digital platform, der giver et eminent overblik over, hvad der udbydes og på hvilke vilkår. Det vil fremad gøre det meget lettere for pædagoger, lærere og andre interessenter at hitte rundt i mangfoldigheden af udbud - og derudover vil det også synliggøre for forældre her i kommunen, hvad der egentlig er af guldgrupper rundt om i kommunen - en transparens og synlighed vi har manglet i Thy.

Webportalen er brugerdreven, så den lever kun, hvis aktørerne selv uploader indhold, men til den opgave får de hjælp fra Kulturtjeneste Thy.

Samarbejdet på tværs af afdelinger og kommuner
Webportalen rum.thisted.dk bygger på samme system som ulfiaarhus.dk, som er en portal der er udviklet af Aarhus Kommune og som Børnekulturhuset i samarbejde med Børn & Unge i Aarhus har gennemafprøvet siden 2015.

- Det har været meget vigtigt for os i Thisted at indkøbe et system, som var intuitivt, brugervenligt og dynamisk, men ikke mindst at finde en udvikler og samarbejdspartner, som har forståelse for de udfordringer og potentialer, en mindre kommune møder, når de skal oprette og administrere en portaltjeneste. Børnekulturhuset og Børn & Unge i Aarhus Kommune har et forbilledligt samarbejde, som - trods størrelsesforskellen - har mange ligheder med den tværsektorielle faglighed, der står bag RUM i Thisted. Samarbejdet med systemejerne i Århus består ikke kun i support og kompleksitetsreduktioner - det er også i høj grad en erfaringsudveksling og et udviklingsfællesskab, siger Marie Louise Klitgaard, projektleder i Kulturtjeneste Thy, om samarbejdet med ULF i Aarhus.

Festlig Formidling
På fredag d. 9/6 fejres åbningen af RUM på tværs af målgrupper og leverandører. Festlighederne finder sted i Plantagehusets nye rammer, hvor udbydere i små boder og stande har mulighed for at præsentere deres tilbud for lærere og pædagoger, og hvor alle fagfolk fra de deltagende felter og læringsrum kan møde hinanden og snakke sammen over små lækkerier fra Madværkstedet Thy.


Plads til nye udbydere på RUM
RUM skal fungere som inspirationsside og kalender for alle børne- og ungeinstitutioner i Thy.
Efter at webportalen blev indkøbt har man bl.a. indgået et samarbejde med UU Thy og erhvervsafdelingen. Dermed har RUM fået et læringsfokus, der også inkluderer ungdomsuddannelserne i Thisted Kommune samt det lokale erhvervsliv. Udvidelsen mod Erhverv og UU-området skaber muligheder for - i samarbejde med de eksterne læringsmiljøer - at trække en rød tråd fra uddannelse til beskæftigelse for kommunens uddannelsessøgende unge.

Og der er plads til alle slags samarbejder og tilbud i webportalen. Eneste krav for at blive udbyder er, at man kontinuerligt udbyder forløb til en eller flere af RUM's målgrupper: Dagtilbud, Grundskole eller Ungdomsuddannelse. Der er ingen krav til typen af udbyder - det afgørende er, at man råder over et særligt læringsrum, som kan bringes i spil på inspirerende vis.


Se mere på:
http://rum.thisted.dk
https://www.facebook.com/RUMThisted/