Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Brandsikkerhed Sankt Hans

Sørg for at brandsikkerheden er i orden, så du undgår, at Nordjyllands Beredskab kommer på uventet besøg.

23-06-2017Informationsartikel

Sankt Hans bål på strandPlanlæg bålet

Tænk over hvor bålet skal stå og hvad du kan gøre, hvis det går galt.

Overhold afstandsreglerne

Afstandsreglerne er fastsat ved lov og bålet skal være placeret mindst

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra brændbare markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtækte huse og andet letantændeligt materiale.

Brug ikke optændingsvæske!

Vis hensyn

Vær opmærksom på smådyr, som har taget ophold i sankthansbålet.

Læs mere hos Nordjyllands Beredskab på http://www.nordjyllandsberedskab.dk/bål-og-afbrænding/brandsikker-sankthansaften 

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk