Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Thisted Kommune søger frivillige rollemodeller

Jobcenter Thisted, Frivillig Thy og Ungdommens Uddannelsesvejledning Thy har i samarbejde med konsulentvirksomheden Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden (Marselisborg) igangsat et projekt, som handler om at udvikle og implementere et netværk af frivillige rollemodeller, som ved at bidrage med støtte og vejledning kan hjælpe unge mennesker med at komme godt i gang med og gennemføre en uddannelse. Vi søger derfor ressourcestærke personer med livserfaring og tålmodighed, som har lyst og overskud til at være frivillige rollemodeller.

20-06-2017Pressemeddelelse

Mere end hver sjette dansker mellem 15-29 år er, ifølge en undersøgelse foretaget af Arbejdernes Erhvervsråd i 2016, hverken i job eller i uddannelse. Thisted Kommune er ingen undtagelse.

- Selvom ledigheden blandt unge generelt har været faldende den seneste tid, så er der stadig unge, som har brug for ekstra støtte til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Mange af disse unge mennesker mangler personer i deres netværk, som kan give dem den støtte og vejledning, som de har brug for for at kunne mestre en uddannelse. Med andre ord mangler de rollemodeller, fortæller chefkonsulent Christina Dige Rejkjær fra Marselisborg.

- Der findes et stort og velforankret foreningsliv i Thisted Kommune, som vi sætter stor pris på og ønsker at videreudvikle med dette projekt. Samtidig ser vi nogle unge mennesker i kommunen, som har behov for en mere personlig støtte og vejledning for at komme i gang med eller fastholde deres uddannelse, lyder det fra Niels Jørgen Pedersen, formand for erhvervs- arbejdsmarkeds- og kulturudvalget som fortsætter:

- De unge har et ansvar for deres egen fremtid, men som samfund har vi et fælles ansvar for at vise en vej for de unge. Vi skal finde en løsning, der imødekommer eventuelle begrænsninger, tilgodeser de unges behov, og giver dem muligheden for at gennemføre en uddannelse. Derfor har vi valgt at iværksætte dette projekt, hvor vi beder kommunens ressourcestærke borgere om hjælp, så vi sammen kan hjælpe unge mennesker i Thisted Kommune med at komme i gang med og gennemføre i en uddannelse.

Der mangler rollemodeller
Vi søger således ressourcestærke personer med livserfaring og tålmodighed, som har lyst og overskud til at være frivillige rollemodeller for en eller to af kommunens unge mennesker, som har brug for ekstra støtte og vejledning for at komme i gang med og gennemføre en uddannelse. Vælger man at tilmelde sig som frivillig rollemodel, siger man ja til; 1) at deltage på to introduktionsaftener, hvor man bliver rustet til rollen som frivillig rollemodel, 2) man bliver rollemodel for en eller to unge, som man har et interessefællesskab med og kompetencerne og lysten til at hjælpe, 3) man mødes med de(n) unge minimum en gang hver fjortende dag, og 4) man deltager i læringsmøder med de andre frivillige rollemodeller cirka en gang i kvartalet.

Alle, som har lyst til at høre mere om at blive frivillig rollemodel, inviteres til et uforpligtende informationsmøde torsdag d. 24. august kl. 19.00 til 21.00 hos FrivilligThy, Nytorv 8A, 1. sal, 7700 Thisted.

Vil du vide mere om at blive rollemodel? Kontakt:
Helle Vigh Sørensen
Teamleder
Ungeindsatsen i Jobcenter Thisted
Tlf.: 29 37 25 94
E-mail: hvs.jobcenter@thisted.dk

Christina Dige Rejkjær
Chefkonsulent
Marselisborg
Tlf.: 24 25 02 28
E-mail: cdl@marselisborg.org.