Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Støtte til udvikling af lokalområder

Lokalområder får midler og støtte til ni udviklingsprojekter. Alt fra infoskærme til aktivitetshaver, en grøn oase og en mobil fjord-sauna har fået penge i denne omgang.

16-06-2017Pressemeddelelse

Der bliver knald på udviklingen i lokalområderne i Thisted Kommune, når en række områder, borger- og beboerforeninger, samt kulturcentre kan tage fat i de midler, som Kommunalbestyrelsens pulje for lokal udvikling har givet til deres rådighed. Ud af de 13 ansøgere har ni fået støtte til deres projekter, og flere er opfordrede til at søge sammen i klynger for på den måde at optimere udbyttet af puljen mest muligt.

De lokale projekter har fået støtte, særligt i kraft af deres fokus på at kunne gøre det mere attraktivt at bosætte sig i en by eller et område. Inden for denne ramme er ansøgningerne, som har haft kreativt og nytænkende indhold, og med afsæt i særlige lokale og stedbundne potentialer, blevet prioriteret højest.

Det var på mødet 14. juni, at kommunens udvalg for erhverv, arbejdsmarked og kultur godkendte støtten til de følgende ni projekter:

• Øsløs Sogne- og Kulturforening, 40.000 kr. til udvikling af Bygholm Kite Surf
• Borgerforeninger Østerild, Hillerslev, Hanstholm, Snedsted, Sennels, 75.000 kr. til Digitalt Landsbynetværk
• Sennels Borger- og Udviklingsforening samt Søsportsklubben Vilsund, 30.000 kr. til mobil fjord-sauna
• Vestervig Håndværker- og Borgerforening, 35.000 kr. til sanse- og oplevelsesprojekt
• Vorupør i udvikling, 65.000 kr. til Cold Hawaii Kultur- og Aktivitetscenter
• Agger Athlon, 60.000 kr. til Agger Athlon Event 2017
• Hundborg og Omegns Borgerforening, 80.000 kr. til grøn oase i byen
• Boddum Beboerforening, 40.000 kr. til aktivitetshave
• Sønderhå-Hørsted Kulturcenter, 75.000 kr. til udendørs samlingssted

Dermed er alle midler i 2017-puljen brugt.

Thisted Kommune modtog i alt 13 ansøgninger, og Teknik og Erhverv har sammen med Landsbygruppen Thy indstillet til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, hvilke projekter, der støttes i 2017.