Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Bygningspræmien 2017

Thisted Kommune efterlyser forslag til årets bygningspræmie.

07-07-2017Nyhed

Bygningspræmien uddeles en gang årligt på Arkitekturens Dag, den 2. oktober, som anerkendelse af:
  • Godt og smukt byggeri
  • Bevaring af særligt værdifulde bygninger eller anlæg, beplantning mv.
  • Smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger af eksisterende byggeri
  • Andre anlæg af arkitektonisk kvalitet, som anses for at bidrage til kommunens forskønnelse, f.eks. et vejanlæg, en park eller andet.
Alle kommunens borgere har indstillingsret til årets præmiering. 

Bedømmelsen foretages af et udvalg bestående af repræsentanter fra 
kommunalbestyrelsen, lokale fagfolk, den kommunale administration, samt en fagdommer fra Arkitektforbundet.

Hvis du vil indstille en bygning, skal du sende det til plan@thisted.dk ellers til Thisted Kommune, Planafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup og skal være kommunen i hænde senest den 15. august 2017. 

HUSK at lægge fotos eller andre illustrationer ved. Det er en betingelse, at det foreslåede byggeri er opført i Thisted Kommune og afsluttet inden for de seneste år.

Har du spørgsmål så kontakt Stinne på telefon 99 17 22 70.

Rosvangs tilbygning vandt bygningspræmien i 2014

Foto: Rosvang vandt bygningspræmien i 2014

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00