Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Debatoplæg for udvidelse af Hanstholm Havn m.m.

Thisted Kommunalbestyrelse har den 31. januar 2017 godkendt debatoplægget for udvidelsen af Hanstholm Havn og udskiftning af vindmøller på havnen, som nu sendes i offentlig høring.

02-02-2017Nyhed

Thisted Kommunalbestyrelse har den 31. januar 2017 godkendt ovennævnte debatoplæg som nu sendes i offentlig høring.

Debatoplæggene er fremlagt for offentligheden i perioden 2. februar – 2. marts 2017 og samtidigt sendt til forskellige myndigheder, hvis interesser er berørt af oplæggene samt borgere indenfor en radius på 1000 meter fra den estimerede placering af vindmøllerne og matrikler, som grænser op til havneudvidelsen. Efter den offentlige fremlæggelse vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til det videre forløb på grundlag af de indkomne kommentarer, idéer og forslag.

Du kan se og downloade debatoplæggene på Thisted Kommunes hjemmeside, eller du kan læse papirudgaven hos Teknisk Forvaltning, Thisted Bibliotek, Hurup Bibliotek og Hanstholm Bibliotek samt hos Borgerservice.

Hvis du har kommentarer, idéer og forslag til debatoplæggene, skal disse være Thisted Kommune i hænde senest den 2. marts 2017. Disse skal sendes elektronisk til Thisted Kommune på teknisk@thisted.dk, ellers pr. post til Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Da projektet omfatter en inddæmning af søterritoriet samt en forøgelse af vanddybderne i forhold til den eksisterende havbund, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen give tilladelse til projektet.

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens regler herom. Således er både Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Thisted Kommune ansvarlige myndigheder for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. De to myndigheder har besluttet at lave en samlet VVM-redegørelse og koordinere de offentlige høringer.

Eventuelle bemærkninger til den del af VVM-debatoplægget for udvidelsen af Hanstholm Havn, der omfatter søterritoriet, kan fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på info@tbst.dk.