Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Flere kommuner skal med i miljøarbejdet

Den danske afdeling af Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO) har lanceret en video, som skal få flere kommuner til at deltage i arbejdet om at fjerne forurening fra de danske kyster.

15-02-2017Pressemeddelelse

KIMO er et internationalt samarbejde mellem kystkommuner, der arbejder for at skabe rene kyster og fjerne forureningen fra de nordlige havområder, herunder Nordsøen og Østersøen.

I Danmark har 14 kommuner meldt sig ind i organisationen, men med 75 danske kystkommuner skal tallet gerne højere op.

- Vi er meget sårbare ude ved kysten; der driver meget i land, som vi ikke selv er herre over. Derfor er det vigtigt, vi har et fælles samarbejde, der tager sig af disse problemer, og gennem KIMO har vi som kommune en direkte adgang til ministeren. Så vi åbner døre frem for at lukke dem, udtaler Kristian Tilsted, Thisted Kommunes repræsentant i KIMO.

Mange resultater
På internationalt plan har KIMO gennemført en kampagne, der sætter fokus på, at der på verdensplan tabes ca. 10.000 containere i havet årligt. Det skyldes dels overvægt i containerne, og dels at containerne ikke kontrolvejes. På grund af KIMO’s kampagne har International Maritime Organization (IMO) indført en række tiltag – blandt andet at containere skal vejes, så de tungeste containere så vidt muligt placeres i bunden af skibene.

Nationalt har KIMO Danmark via Miljøministeriet rejst sagen om paraffinforurening af kysterne. Det har resulteret i, at KIMO på internationalt plan lægger pres på IMO for at få ændret loven, så paraffin og andre stoffer ikke skylles ud i havet, som det ofte sker nu.

- Det moderne samfunds belastning af havmiljøet er stigende, og vi skal tage fat om problemet allerede nu, forklarer Kristian Tilsted.

KIMO er et fællesskab, der via et godt lobbyarbejde har fået regeringen til at vedtage strandrensnings-bekendtgørelsen, der sikrer kommunerne refusion for udgifter i forbindelse med oprensning af olie- og paraffinforurening af kysterne.

 

Se KIMO's præsentationsvideo her.