Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Thisted Kommune når hele vejen rundt om kunsten

Mandag d. 30. januar blev Thisted Kommunes toårige kunstprojekt kickstartet. Projektet skal bringe børnene i kommunens daginstitutioner tættere på kunsten og kulturen.

03-02-2017Pressemeddelelse

Slots- og Kultursstyrelsen støtter det toårige projekt, ’Hele vejen rundt om kunsten’, der skal styrke samarbejdet mellem de kommunale dagtilbud og de lokale kulturelle aktører. Projektet involverer alle kommunale børnehaver og vuggestuer i Thisted Kommune – mere end 1100 børn og 171 medarbejdere. Målet er at alle de små børn skal have mange og gode møder med kunst og kunstneriske oplevelser, og dækker mange forskellige kunstformer, lige fra arkitektur, design, litteratur, musik og billedkunst. Målet er at alle de små børn skal have mange og gode møder med kunst og dermed opnå en masse kunstneriske oplevelser. Projektet spænder bredt og involverer mange forskellige kunstformer lige fra arkitektur og design til litteratur, musik og billedkunst.

- Det er vigtigt, at børn i alle aldre får en god introduktion til kunst og kultur i lokalområdet. Det giver en god ballast og tilknytning til Thy – og så er der mange positive sideeffekter for børnene, der er værd at få med i livets rygsæk. Der er f.eks. lige blevet offentliggjort en undersøgelse, der viser at børn, der spiller musik, har en betydeligt bedre hukommelse, og derved klarer sig godt i skolen sidenhen, siger Niels Jørgen Pedersen, Udvalgsformand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i Thisted Kommune, som henviser til en undersøgelse fra Aarhus Universitet, som blev gennemført sidste år.

Seks forløb på halvandet år
Projektet, der blev skudt i gang mandag d. 30. januar og løber til og med juli 2018, består af seks forløb, hvor tre til fire dagtilbud i tre måneder indgår i tæt samarbejde med en lokal kunstner eller kulturinstitution.

- Alle institutioner får mulighed for at deltage i ét forløb, hvor der arbejdes med en bestemt genre. På den måde bliver kunsten bragt i spil i pædagogernes hverdag – både for at inspirere vores pædagogiske personale, og for at understøtte de læreplaner, der ligger i dagtilbuddene, forklarer Pernille Kastning Guldbæk, Områdeleder på dagtilbud i Thisted Kommune.

Kunst og kultur for alle børn
Thisted Kommune har en kulturpolitisk vision, der skal sikre alle børn i kommunen en lige adgang til kunst og kultur, og dagtilbudsområdet har vilje og lyst til at afprøve nye muligheder. Derfor har det været oplagt med et projekt, der henvender sig til både børn og voksne ude i institutionerne.

Det betyder konkret, at børnene møder kunst og kultur, der fagligt og pædagogisk er i deres øjenhøjde. Hvert forløb involverer bl.a. en professionel kunstner, der arbejder med børnene og med æstetiske læreprocesser, ligesom der planlægges besøg på eksempelvis kunstmuseer og andre kulturelle institutioner.

Kulturtjeneste Thy har i samarbejde med Dagtilbud udviklet og initieret projektet og står i projektperioden for at vedligeholde den samarbejdsflade, der afprøves og styrkes gennem projektets aktiviteter. Kulturtjenesten står dels for at koordinere tilbud og læringsforløb til institutionerne og dels for at kvali-tetssikre de tilbud, kulturen bidrager med.

Projektets faglige resultater vurderes løbende, og den overordnede hensigt er at kunsten og kulturen skal nå helt ud til alle børn i alle hjørner af kommunen. Noget der går godt i spænd med Thisted Kommunes kulturfagsstrategi, der afprøves og kvalitetssikres i 2016-17.

For mere information:
Niels Jørgen Pedersen
Formand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Thisted Kommune
E-mail: njpe@thisted.dk
Tlf.: 4093 1718

Pernille Kastning Guldbæk
Områdeleder på dagtilbudsområdet
Thisted Kommune
E-mail: pkl@thisted.dk
Tlf.: 9917 2072