Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Thisted Kommunes borgere får spørgsmålet: Hvordan har du det?

3.000 borgere i Thisted kommune bliver fra 3. februar spurgt om, hvordan de har det. Det sker som led i den største landsdækkende undersøgelse af borgernes trivsel, sundhed og sygdom. Undersøgelsen er med til at udstikke kursen for kommunens sundhedstilbud.

03-02-2017Pressemeddelelse

Vigtigt med høj deltagelse

Det er vigtigt, at alle borgere i Thisted kommune, der har fået spørgeskemaet, deltager i undersøgelsen. Når kommunen kender borgernes svar om deres trivsel, sundhed og sygdom, kan tilbuddene bedre målrettes de behov, som borgerne har.

Lone Becker, som er direktør for Social, sundhed og beskæftigelse i Thisted Kommune udtaler: ”Undersøgelsen er et vigtigt redskab, når vi i Thisted Kommune skal prioritere vores indsatser på sundhedsområdet. Den giver os mulighed for at sammenligne os med resten af landet, så vi får en fornemmelse af, om der er områder, hvor det står særligt godt eller skidt til med thyboernes sundhed og trivsel. Derfor kan jeg kun opfordre til, at man svarer på undersøgelsen, hvis man bliver kontaktet.”

Region Nordjylland står i samarbejde med de 11 nordjyske kommuner for spørgeskemaundersøgelsen i Nordjylland. Samlet set får 37.600 nordjyske borgere mulighed for at svare på, hvordan det går. Spørgeskemaet indeholder 77 spørgsmål om borgerens sundhedstilstand – lige fra mad- og motionsvaner, sygdom, trivsel og tryghed til oplevelsen af lokalsamfundets tilbud og muligheder.

Thisted Kommune satte fokus på mænds sundhed

Det er tredje gang, at landets regioner og kommuner laver denne storstilede spørgeskemaundersøgelse, som finder sted hvert fjerde år. Undersøgelsens resultater bruges til at planlægge sundhedsindsatsen ud fra de tendenser og behov, undersøgelsen viser. 

Undersøgelsen fra 2013 viste blandt andet, at færre thyboer var rygere, de bevægede sig mere, spiste sundere, vejede lidt mindre og havde forholdsvis stor tillid til hinanden. Undersøgelsen viste imidlertid også, at sundheden var meget ulige fordelt i befolkningen – især mændenes sundhed viste sig at halte bagud i forhold til kvindernes sundhed. 

Derfor har Thisted Kommune bl.a. sat særligt fokus på at forbedre mænds sundhed. Lone Becker fortæller: ”at kommunen bl.a. har deltaget i et tværkommunalt projekt ”Sundhedsværksted for mænd” og i løbet af foråret deltager kommunen i et nyt projekt ”Rigtige mænd”, som skal opfordre flere mænd til at være fysisk aktive.”

Mulighed for at vinde supergavekort

Undersøgelsen afhænger i stor grad af, at så mange borgere som muligt svarer på spørgeskemaet. Alle svar er vigtige!

Svarer man på spørgeskemaet, har man mulighed for at vinde flotte præmier i form af supergavekort. Hovedpræmien er et supergavekort på 6.000 kr., hvilket skal være med til at fremme deltagelsen, da det har stor betydning for undersøgelsens resultater, at svarprocenten er høj.

De 3.000 borgere i Thisted Kommune er tilfældigt udvalgt i alderen 16 år og opefter. Borgerne kan svare via et link i deres e-Boks eller elektronisk ved hjælp af personlige koder, der udsendes sammen med invitationen til deltagelse i undersøgelsen. Endeligt er der også mulighed for at indsende spørgeskemaet med brev.

Resultaterne af undersøgelsen i Nordjylland og resten af landet er klar i marts 2018.

Baggrundsinformation

Hvordan har du det? 2017 er en national undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom.

Undersøgelsen skal kortlægge den generelle sundhedstilstand i Danmark. Fra både nationalt, regionalt og kommunalt niveau, er der et ønske om at kunne planlægge sundhedsindsatsen blandt andet ud fra borgernes svar.

3.000 borgere får spørgeskemaet i Thisted Kommune.

I alt 37.600 nordjyske borgere får spørgeskemaet. Borgerne modtager spørgeskemaet i deres e-boks fra 3. februar medmindre de er frameldt digital post, så modtager man spørgeskemaet med posten og kan sende skemaet retur i den vedlagte svarkuvert eller besvare elektronisk på nettet vha. personlige koder.

Læs mere om undersøgelsen på Region Nordjyllands hjemmeside www.rn.dk/sundhedsprofil. Her kan du også se en liste, der viser, hvor mange borgere, der bliver spurgt, i de enkelte nordjyske kommuner.

Samtidig kan du på www.rn.dk/sundhedsprofil også se det tv spot, der skal motivere især de unge til at besvare det tilsendte spørgeskema. 

For mere information, kontakt 

Marie Stjernholm
Udviklingskonsulent
Sundheds- og Ældreafdelingen, Thisted Kommune
Telefon 99 17 19 60
masj@thisted.dk

Vickie Hayes Kyed
Projektleder, Region Nordjylland

Tlf. 25 32 16 70
vsh@rn.dk

Kontaktinfo

Sundhed
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: thistedkommune@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag   
10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 14.00