Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Midler til øget trivsel hos udsatte børn og unge

Socialstyrelsen har imødekommet Thisted Kommunes ansøgning om tilskud til projekt Fremskudt PPR.

20-12-2017Pressemeddelelse

Julen er faldet lidt tidligere i Thisted Kommune i år. Forstået på den måde, at Socialstyrelsen har bevilget 11,8 mio. kr. til projekt Fremskudt PPR (Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning). Et projekt, der skal investere i sårbare børn og unges trivsel.

Med den øgede indsats vil Thisted Kommune sende et signal om, at indsatsen i udpræget grad sker tæt på barnet i meget tæt involvering og tilknytning til almenområdet og i tæt samarbejde med tværfaglige partnere og forældrene.

Projekt med stort potentiale
En foranalyse viser, der er potentiale i at styrke det forebyggende sigte i PPR, hvor der i forhold til den nuværende praksis er en række velfungerende elementer at bygge videre på.

Her spiller det tværfaglige samarbejde samt forældresamarbejdet en afgørende rolle i opgaveløsningen, hvor forældrene inddrages og betragtes som vigtige og aktive parter i alle faser af arbejdet med barnet.

De initiativer, der nu kan iværksættes med Projekt Fremskudt PPR, er en øget forebyggende indsats, der spiller sammen med initiativer til at understøtte arbejdet med trivselsvurderinger i skole og dagtilbud, samt et styrket tværfagligt samarbejde.

- Meget forskning viser, at tidlig opsporing og en tidlig indsats lønner sig. Det er både til gavn for barnet i særdeleshed og for samfundet i almindelighed, så det er kun noget, vi kan glæde os over, udtaler Martin Kondrup Knudsen, chef for PPR, Thisted Kommune.

Adskillige fokusområder
Helt konkret vil den øgede indsats blandt andet udmønte sig i en udvikling af temapakker, som er kompetenceudvikling til skolens personale.

Pakkerne er i dag meget efterspurgte, og der er mange idéer til nye, relevante temaer og fokusområder. På samme måde skal der udvikles en platform til oplysning til forældre, hvorved forældrenes viden og handlemuligheder styrkes.

Desuden vil arbejdet med at forebygge fraværet i skolen fortsætte og styrkes, ligesom der lægges op til flere dialogmøder mellem almentilbud og PPR, for at sikre en sammenhæng mellem indsatserne.

Der er kort sagt taler om et stort projekt med en lang række initiativer, som vil styrke den generelle indsats mod sårbare børn og unge i Thisted Kommune.

- Jeg glæder mig over at Socialstyrelsen kan se potentialet i projektet, og vi ser frem til at komme i gang med det. Det vil komme mange i Thisted Kommune til gavn. Desuden glæder det mig, at vi fra årsskiftet kan oprette en række nye stillinger i relation til projektet, siger Dagmar Stordal Ebbesen, ledende psykolog ved Børne- og Familieforvaltningen, Thisted Kommune.

Kontaktinformation
Lars Sloth
Direktør, Børne- og Familieforvaltningen
Thisted Kommune
Tlf.: 9917 2245
E-mail: lasl@thisted.dk

Martin Kondrup Knudsen
Chef for Dagtilbud, PPR, Asyl og Integration
Thisted Kommune
Tlf.: 9917 4240
E-mail: makk@thisted.dk

Kontaktinfo

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ringvejen 34
7700 Thisted
Telefon: 99 17 41 87
E-mail: ppr@thisted.dk

Postadresse

Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 08.00 - 14.00

Torsdag
 
 08.00 - 16.30

Fredag

 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
onsdag
 08.00 - 15.00

Torsdag
 
 08.00 - 17.00

Fredag

 08.00 - 13.00