Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Thisted Kommune indkalder til projektansøgninger, der søger om støtte fra Grøn Ordning

Thisted Kommune indkalder til projektansøgninger, der søger om støtte fra Grøn Ordning. Ansøgningen skal være Thisted Kommune i hænde senest den 23. september 2017.

23-08-2017Pressemeddelelse

Når der opstilles vindmøller i kommunen afsættes 88.000 kr. pr. MW fra Grøn Ordning. Kommunerne har mulighed for at søge om tilskud fra Grøn Ordning til forskellige aktiviteter. Grøn Ordning administreres af Energinet.dk.

100 % af ansøgerens budget til et projekt kan søges gennem ordningen. Teknik og Erhverv vurderer projekterne ud fra flere kriterier:


• Er projektet med til at sikre lokal accept af vindmøller på land.
• Kan der skabes merværdi ved projektet i forhold til anden planlægning i kommunen.
• Er projektet medfinansieret med andre midler.

Derudover tilses det, at projekterne overholder de krav, der er fastsat i vejledningen for Grøn Ordning:

• Falder projektet ind inder tilskudsberettigede anlægsarbejder og aktiviteter, nærmere defineret i VE-lovens § 18, stk. 3.
• Er projektansøger tilskudsberettiget – f.eks. en forening eller lignende som har et offentligt formål.
• For at opnå tilsagn er det betinget, at projektet ikke er påbegyndt.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget beslutter endeligt, hvilke projekter der kan søge om tilsagn om midler til Grøn Ordning.

Vejledningen fra Energinet bør gennemlæses før der sendes projektansøgning til Thisted Kommune om tilsagn om midler fra Grøn Ordning. Vejledningen kan ses her.

Konkret er der nu midler i ordningen i Thisted Kommune på baggrund af de planlagte møller ved Hanstholm Havn og de net-tilsluttede vindmøller i Østerild testcenter. Midlerne fra Hanstholm Havn er betinget af at planlægningen gennemføres.

EU Kommissionens ti år gamle statsstøttegodkendelse Grøn Ordning udløber den 21. februar 2018. Dermed skal tilsagn om tilskud efter den grønne ordning være opnået senest den 20. februar 2018.
Udløbet af statsstøttegodkendelsen betyder, at selvom Energinet modtager ansøgninger om tilskud senest den 20. februar 2018, så vil Energinet meddele afslag, hvis ansøgerne ikke har opnået tilsagn om tilskud inden ordningen er udløbet.

For at ansøgningerne kan nå at blive behandlet af Energinet skal Thisted Kommune have ansøgningen om tilsagn om midler til jeres projekt senest den 23. september 2017.

For yderligere oplysninger:

Kontakt:
Morten Sander
Planlægger, Plan- og Miljøafdelingen
Thisted Kommune
Tlf.: 9917 2246
E-mail: mosa@thisted.dk

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00