Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Sådan er du en god vejnabo

Er du ejer af en ejendom, hvor beplantningen har bredt sig ud over fortovet, beder vi dig om at foretage indklipning og beskæring til skel, således at beplantningen holdes inde på det private areal.

22-08-2017Nyhed

Sådan klipper du beplantning
Det er ikke bare godt naboskab at sørge for at klippe sine planter, så fri passage på fortovet er mulig - det er faktisk også et krav.

Men det kan være vanskeligt at finde ud af, hvordan og hvor meget man skal beskære sine planter. Derfor er der her en lille guide til, hvordan det gøres:

 

Hvordan skal beskæringen ske?

Der skal også være plads opefter. Over kørebaner og over den nærmeste meter af forto-vet (ved kørebanen) skal der være 4,50 m fri højde, mens der over resten af fortovet skal være 2,80 m.

Vejbelysning, vejskilte, brandhaner og postkasser skal altid friholdes.

Har du spørgsmål?
Evt. forespørgsler rettes til Teknisk Forvaltning, Driftsafdelingen Kirkevej 9, Hurup Thy, tlf. 99 17 17 17.

 

Er beskæring et krav?
Kommunen kan i følge Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje kræve, at indklipning og beskæring bliver udført. Er det nødvendigt vil kommunen fastsætte en tidsfrist for arbejdets udførelse. Overskridelse medfører, at klipning m.m. vil blive udført for grundejerens regning.

 

Beskæring af træer omkring el-ledninger
Træbeskæring er nødvendig for at sikre en stabil elforsyning.

Yderligere oplysninger kan fås hos Thy-Mors Energi på telefon 96 70 22 00 eller post@thymors.dk

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk