Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Overlæge Geert Espersen og Hustrus legat

Thisted Kommune uddeler nu portioner af legatet, som kan søges til og med 17. maj

26-04-2017Nyhed

Af ovennævnte legat uddeles nogle portioner til svagelige og andre dårligt stillede børn og voksne, der er fyldt 65 år. Ansøgere skal bo i enten Skive eller Thisted Kommune.

Ansøgninger skal indeholde udførlige oplysninger om ansøgerens alder, helbredstilstand, økonomiske forhold og om, hvad legatet skal anvendes til. Ansøgningsskemaet skal forsynes med påtegning fra ansøgers kommune og indsendes til:
Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted

Legatet har ansøgningsfrist 17. maj. 2017. Ansøgningsskemaet kan du få i Borgerservice i Skive og Thisted Kommune.