Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Vindmølleplanen er nået et skridt videre

Kommunalbestyrelsen har tirsdag aften godkendt forvaltningens forslag til kommuneplantillæg, som indeholder tre områder til mulig opstilling af vindmøller.

25-04-2017Pressemeddelelse

Ved tirsdagens møde i kommunalbestyrelsen godkendte politikerne forslag til kommuneplantillæg nr. 42 - bedre kendt som "Vindmølleplan 2016". Det er en udløber af et langt forløb, hvor Kommunalbestyrelsen tilbage i december sidste år pegede på tre områder, der kunne arbejdes videre med i forhold til, hvor der på sigt kan placeres vindmøller.
De tre valgte steder er områderne ved Tagmarken, Nørhå Nord og Sindrup. 

Disse tre områder skal nu igennem en offentlig høringsfase på 8 uger og det forventes, at planforslaget godkendes først på efteråret.

Stadig arbejde forude
Kommunalbestyrelsens vedtagelse af forslaget til vindmølleplanen er dog ikke ensbetydende med, der bliver opført vindmøller på nogen af de tre arealer. Vindmølleplanen er et såkaldt temaplan, som  kan bane vejen for en eventuel opførelse af vindmøller.

Vindmølleplanen er således en ramme for områderne, mens den konkrete planlægning for hvert område forudsætter et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse og en lokalplan. 

Du kan følge med i arbejdet med vindmølleplanen på hjemmesiden, hvor der foreligger en forventet tidsplan for planlægningen af de enkelte projekter. Konkret starter processen med, at der vedtages et debatoplæg for hvert område.

Læs mere om planen her