Tilskud til foreninger

Kommunalbestyrelsen yder tilskud til foreninger, der har folkeoplysende aktiviteter som formål, fx: idræt, spejder, politik eller lignende – desuden ydes der tilskud til aftenskoler og kulturaktører.

Kommunalbestyrelsen har besluttet en tilskudsmodel for foreningerne, som indeholder tre forskellige former for tilskud:

  1. Der ydes et aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.
  2. Lokaletilskud til udgifter v. leje af lokaler (fx idrætshaller eller klublokaler).
  3. Lokaletilskud til udgifter v. egne lokaler (fx egne klubhuse eller klublokaler).

Der ydes tilskud til aftenskolernes udgifter, bl.a. lokaler og lærer- og lederløn.

Desuden kan foreninger og aftenskoler søge om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til udviklingsprojekter på fritidsområdet.

Læs mere om tilskudsmuligheder i Håndbogen for Foreninger og Håndbog for Aftenskoler, og find relevante skemaer og blanketter i værktøjskassen på Thistedfritid.dk

Tilskud til kulturelle aktiviteter

Thisted Kommune yder tilskud til kulturelle aktiviteter i kommunen igennem de faste tilskud og de frie kulturmidler. Hvert år bliver der ydet støtte til en lang række foreninger og institutioner i samarbejde med andre, der arrangerer kulturaktiviteter inden for en bred vifte af genrer over hele kommunen.

Der kan søges om 2 puljer:

  • Faste tilskud gives for 4 år ad gangen. Næste ansøgningsrunde er i 2022 for perioden 2023-2026.
  • De frie kulturmidler gives til faste/ikke faste projekter og kan søges som tilskud eller underskudsgaranti.
Hensigten med midlerne i begge puljer er:
  • At yde økonomiske støtte til nye initiativer og nyskabende virksomhed på kulturområdet.
  • At understøtte de kulturelle tilbud i Thy.
Ansøgninger skal sendes i god tid før projekter skal gennemføres, da ansøger må regne med tid til sags- og politisk behandling.

Læs denne PDF guide inden udfyldelse af ansøgningen Guide til ansøgning om kulturelle aktiviteter i Thisted Kommune

Det online ansøgningsskema til de frie kulturmidler findes via dette link
https://www.borgeronline.dk/787/NemForm/Defriekulturmidler

Fundraising på området

Thisted Kommune har ikke ansat en fundraiser, men i både Kultur- og Fritidsafdelingen kan du få gode råd og vejledning til, hvordan du kan komme videre med at rejse penge.

Har du brug for råd og vejledning til hvordan du opnår støtte til et arrangement på området, er du altid velkommen til at kontakte os

Kontakt Fritid

Kristian Pilgaard, Sektionsleder, Fritid

krp@thisted.dk/9917 4154

Kontakt Kultur

Mia Sannemand Borg, konsulent, Sundhed, kultur og fritid,

msbo@thisted.dk/ tlf: +4522209422

Kulturelt Samråd i Thisted Kommune har deres egen kulturpulje, hvor du kan søge om op til 10.000 kr. til specielle kulturelle formål. Se mere på deres hjemmeside Kulturelt Samråds Kulturpulje.

Bemærk at man ikke kan søge Thisted Kommunes frie kulturmidler og Kulturelt Samråds kulturpulje til samme projekt.

Thisted Kommune er en del af den nordjyske kulturaftale, hvor du/I også har mulighed for at søge støtte til arrangementer fra KulturKANten 2017-2020

Ligeledes er der 2 puljer i Region Nordjylland som giver tilskud til kulturelle aktiviteter:

Statens Kunstfonds hjemmeside kan du/I også se alle gældende puljer og frister. Her er puljer til arkitektur, film, kunst, litteratur, musik, scenekunst, vide og debat og meget andet.