CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Kulturskole

Thisted Kommunes kulturskole-aktiviteter er samlet i KulturRummet.
Aktuelt tilbydes der undervisning indenfor musik, billedkunst, drama og litteratur (forfatterskole).

Læs mere på:

Musikskolen i Thy
Billedskolen i Thy
Dramaskolen i Thy
Forfatterskolen i Thy