CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Kulturaftale Nordjylland

Thisted Kommune indgår i kulturaftalen KulturKANten i 2017-2020. En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner. Tilsammen udgør kommunerne i aftalen det, der kaldes en kulturregion.

Læs om:

Formål


Med KulturKANten ønsker vi, at kulturen og nordjyderne møder hinanden på nye og overraskende måder. Gennem samarbejde vil vi skabe et Nordjylland, hvor flere ser muligheder i kulturen, og hvor vi nænsomt rykker grænserne for den måde vi ser og møder verden på.

Aftalens tre indsatsområder er:
 • Nye møder og fællesskaber
 • Muligheder for dannelse og talent
 • Mangfoldig kultur der rykker
For hvert indsatsområde er der defineret nogle mål. Målene realiseres gennem tre store projekter:
 • Kulturmødet på Mors
 • Børn, Unge & Talent
 • Kulturkaravanen
Herudover etableres der to tværgående projektpuljer:
 • Ud-over-KANten-puljen, hvor det kulturelle vækstlag kan søge mindre beløb
 • KAN-puljen til større kulturprojekter i regionen

Læs mere på www.kulturkanten.dk under puljer.

Gennem KulturKANten for du som borger i Thisted Kommune også adgang til en række programmer:
 • Børns møde med kunsten – BMMK
 • Rød Stue i biografen (3-6 år)
 • Med skolen i biografen (6-16 år)
 • Brønderslev forfatterskole
 • Orkesterskolen & Ungdomssymfoniorkestrene
Læs mere på KulturKANten.

Kontaktinfo

KulturRummet
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Email: kulturrummet@thisted.dk

Telefon
99 17 28 28 – KulturRummets sekretariat
99 17 28 00 – Biblioteket i Thy
99 17 38 40 – Musikskolen i Thy
99 17 38 33 – Plantagehuset
51 38 13 13 – URT