CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Arrangementer på Thy360

Hvad er "Thy360.dk"?
Thy360.dk er en fælles informationsportal om Thy. På portalen kan borgere, turister og andre besøgende hurtigt og effektivt finde generel information om området og holde sig opdateret om nyheder og aktiviteter i Thy. Alt er samlet på ét sted – blandt andet i en opdateret og overskuelig aktivitetskalender. 

 

Hvem står bag?

Bag portalen står Thisted Kommune, Thy Turistforening, Thisted Handels- & Industriforening, Nationalpark Thy, Kulturelt Samråd, Landsbygruppen Thy samt uddannelsesinstitutionerne i Thy.

Hvad vil vi opnå med portalen?

Thy360.dk  fungerer som en effektiv informationskanal og skal samtidig være det udstillingsvindue, der viser omverdenen alt det, Thy har at byde på.

Kalender

Kalenderen er tænkt som det sted, der samler alle større aktiviteter i Thy/Thisted Kommune. Kalender-arrangementer skal have en bred offentlig interesse og skal være offentligt tilgængelige. Det kan oplagt dreje sig om de lidt større kultur/fritidsarrangementer samt om arrangementer der berører de nævnte fyrtårne. Arrangementerne skal medvirke til at give et samlet billede af egnens mange aktiviteter og muligheder, og vil som fælles reference for Thisted Kommunes borgere kunne styrke det interne kendskab til egen kommune.

Nyheder

Portalen skal sprede de gode historier, som med den rette "tilskæring" kan skabe positiv omtale, også udover Thisted Kommunes grænser. Det er muligt at kontakte redaktøren via hjemmesiden, hvis du har et arrangement som du synes fortjener lidt ekstra omtale og kan fortælle den gode historie med en ny vinkel.

På tre sprog


Siden maj 2013 har det været muligt at opleve Thy360.dk på ikke mindre end tre sprog; dansk, engelsk og tysk. Det er for at sikre, at siden også kan bruges af turisterne, som er på besøg i området og gerne vil ud og opleve de forskellige tilbud som Thy har.

Der er både en tysk og en engelsk oversætter tilknytte siden og de vil oversætte alle de arrangementer, som er relevante for turister, der kun opholder sig i området i en kortere periode.

Du kan besøge portalen ved at følge dette link: www.thy360.dk

Kommercielt indhold

Arrangementer og nyheder med kommercielt indhold kan bringes på portalen med oplysning om tid, sted, kort om indhold og pris m.m. – altså basisoplysninger og ikke en decideret reklametekst, da Thisted Kommune, som står bag portalen, ikke må medvirke til at markedsføre enkeltstående, private virksomheder.