CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Førende på naturoplevelser, klima og energi

Thisted er blandt de førende klimakommuner i Danmark, hvilket vi kan sige på baggrund af vores meget aktive indsats indenfor brug af vedvarende energi gennem mange år. Vi er også hjemsted for Danmarks første nationalpark - Nationalpark Thy.

100 procent af al kommunens el kommer i dag fra vedvarende energi, ligesom mere end 80 procent af varmen produceres ved biomasse, geotermi, biogas og affald.

I 2014 godkendte kommunalbestyrelsen en ny energi- og ressourcepolitik, der sætter rammerne for arbejde med energi- og ressourceforbruget. Over de næste 4 år har vi valgt at arbejde med 7 indsatsområder. Arbejdet har fokus på at nedbringe energi- og ressourceforbruget og udvikle bæredygtige løsninger. Samtidig er der fokus på de lokale potentialer samt lokal erhvervsudvikling.

Læs Thisted Kommunes energi- og ressourcepolitik

I 2007 vandt Thisted Kommune den europæiske ”EuroSolar-pris” for at være næsten selvforsynende med vedvarende energi.

Lang tradition for vedvarende energi

Siden 1982 har et af Danmarks førende forskningscentre i vedvarende energi – Folkecenter for Vedvarende Energi – ligget i Ydby og gennem forskning og udvikling skabt innovation inden for vedvarende energi.

Danmarks første kraftvarmeværk baseret på geotermi er ligeledes placeret i kommunen, ligesom Thisted Kommune har 226 vindmøller og er udpeget som nationalt testcenter med både nye vindmølleanlæg i Østerild og bølgeenergianlæg i Hanstholm Havn.