CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Nationalpark Thy

Den 29. juni 2007 blev klithederne i Thy udpeget som Danmarks første nationalpark, og navngivet Nationalpark Thy.

Baggrunden

Wilhjelm-udvalget introducerede i 2002 idéen om udpegning af områder som ’nationale naturområder’, en betegnelse, der senere blev udvidet til ’nationalpark’ for også at kunne sætte fokus på den mangfoldighed i kulturlandskabet, områderne rummer, samt for at kunne understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Klithederne i det vestlige Thy har været i spil fra starten. Dette har for så vidt været logisk, idet området rummer noget af Danmarks største sammenhængende naturområder med Hanstholm-reservatet som den absolut største del, og fordi området repræsenterer en helt unik naturtype, der er ganske sjælden i Europa.

En meget stor del af Danmark var, før mennesket for alvor satte sit præg på landskabet, dækket af skov. En undtagelse var en smal strimmel land langs den jyske vestkyst. Et område, hvor havets nærhed, de kraftige vinde, vindbåret salt fra havet og den næringsfattige jordbund gjorde, at der udvikledes det plantesamfund, vi i dag kender som klitheden.

Det er derfor en meget gammel naturtype, der udgør rygraden i nationalparken.

De små bysamfund, der har udviklet sig i området, har måttet klare sig på de præmisser, området gav. Disse præmisser har blandt andet været den magre jordbund, der i store områder har umuliggjort intensivt landbrug, hvilket har været en medvirkende årsag til, at området i dag fremstår stort set ’uberørt af menneskehånd’.

Med plantningen af de store plantager for 100-150 år siden blev området rammet ind og afgrænset mod øst. En køretur gennem plantagerne fra øst til vest giver en god fornemmelse for områdets særpræg – man kører gennem frodigt agerland i midt i Thy, derefter gennem nogle få kilometers plantage og kommer ud i et helt andet landskab vest herfor- et særpræget, åbent og flot landskab.

Dette landskab er nu blevet Danmarks første nationalpark. Det er mange i Thy stolte over og glade for!

Se Naturstyrelsens side om Nationalpark Thy (nyt vindue)