CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Vestervig Kirkemusikskole

Vestervig Kirkemusikskole uddanner organister, kirkesangere, kirkekorledere og klokkenister.
Kirkemusikskolens hovedafdeling har til huse midt i Vestervig by. Aktiviteterne foregår i 4 kønne gamle bygninger med hver deres særpræg og historie.

Kontakt: Vestervig Kirkemusikskole
Skindbjerg Høje 1
7770 Vestervig
tlf.: 9794 1685
vvkms@km.dk.

http://www.kirkemusikskole.dk/kirkemusikskolerne-i-danmark/vestervig-kirkemusikskole