CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Thy Sangskole

Thy Sangskole er en selvejende institution, der arbejder med at understøtte sang på elite- og breddeniveau i Thisted Kommune.
Thy Sangskole omfatter elite drengekoret Thisted Kirkes Drengemandskor, og elitepigekoret Limfjordens Pigekor. Sangskolen arbejder derudover også med at udbrede sangen i børn og unges hverdag – bl.a. gennem en indsats med at lave aktiviteter for børn i skolernes hverdag.

Thy Sangskole er et af ni sangkraftcentre i Danmark, som er opstået på initiativ af Den Jyske Sangskole i Herning og støttet af Det Obelske Familiefond.

Thy Sangskole
Lille Torv 1A, 1.
7700 Thisted
www.thysangskole.dk
mail@thysangskole.dk / 40777947