Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Museum Thy

Thy Museum er Thisted Kommunes statsanerkendte museum. Hovedmuseet er Thisted Museum, og der er 5 afdelinger samt et arkiv.
Museet er i gang med at realisere en omfattende modernisering af hovedmuseet i Thisted, der vil bibringe museet flotte nye udstillingsfaciliteter og mere plads.

Thisted Museum

Udstiller adskillige pragtfund fra Thys oldtid. Thisted Købstads historie fastholdt omkring 1850 og viser mange sider af byens liv. Nyere tids lokalhistorie fortælles i form af interiører fra forskellige perioder. Museet rummer desuden mindestuer for skolemanden Chr. Kold og forfatteren J.P. Jacobsen.

Thisted Museum
Jernbanegade 4
7700 Thisted
9792 2077
http://museumthy.dk/forside.aspx

Bunkermuseum Hanstholm

Bunkermuseum Hanstholm er specialiseret i 2. verdenskrig. Her kan du opleve Nordeuropas største befæstningsanlæg, en enestående museumsbunker, der under krigen rummede en af de 3 store 38 cm kanoner, udstilling om "Atlantvolden" og frilandsmuseum rundt om de store bunkeranlæg.          

Bunkermuseum Hanstholm

Molevej 29

7730 Hanstholm

Tlf: 97 96 17 38

Heltborg Museum

På det meget smukt beliggende Heltborg Museum er udstillet malerier, tegninger og litografier af Jens Søndergaard (1895-1957) og Ellen Raadal. Egnshistorisk samling om landsbrugets historie. En jernaldergård er under opbygning og der er levendegørelse hvert år i juli måned. Skiftende særudstillinger.

Heltborg Museum
Skårhøj 15, Heltborg
7760 Hurup
9795 2077

Fiskerhuset i Agger

Det fredede hus beretter om Aggers historie, levevilkår og byggeskik på Vestkysten. Huset emmer af atmosfære i de små lavloftede rum. Fiskerhuset blev nok bygget i 1749, dette årstal står indskåret i skabslågen i køkkenet og betragtes som husets dåbsattest. Særudstilling i anneks, bl.a. om livet i Agger og byggeskik i Thy i 1800-tallet

Fiskerhuset i Agger,
Toftevej 9 (adgang fra Blåbærvej)
7770 Vestervig
9792 0577

Skjoldborgs Hus

Skjoldborgs Hus har været barndomshjem for husmændenes digter Johan Skjoldborg (1861-1936). Huset blev indrettet som museum i 1961 og er et godt eksempel på, hvordan en landsbyhåndværker på Hannæs boede omkring 1875.

Skjoldborgs Hus
Skippergade 6
Øsløs
7742 Vesløs
9792 0577

Vorupør Museum

Museet er indrettet i et bådeværft, der har bygget kuttere til kystens fiskere. De gamle maskiner er bevaret og istandsat, så gæsterne på givne tidspunkter kan se hjulene snurre og skarøksen bide i træet. Museet fortæller desuden om den historiske baggrund for Vorupør, der engang havde en fremtrædende placering med 27 store kystbåde. Der oplyses om kystbefolkningens specielle livsvilkår med slid og slæb og religiøs vækkelse.

Vorupør Museum
Vesterhavsgade 21
7700 Thisted
Tlf. 97 93 88 50