CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Halanalyse 2015

Børne- og Familieudvalget vedtog på sit møde den 2. juni 2015 at sende halanalysen og dertilhørende forslag til nyt tilskudsmodel vedr. de selvejende haller i høring hos relevante parter. Det vil sige de folkeoplysende foreninger, selvejende haller samt skoler.

Analysen er i høring  fra den 9. juni til den 9. juli 2015. Analysen vil også blive forelagt folkeoplysningsudvalget og eliteidrætsrådet.

Høringssvar sendes til fritid@thisted.dk senest den 7. juli 2015.  Der vil ikke blive udsendt kvittering for modtagelse af høringssvar. De indsendte svar vil indenfor 2-5 dage kunne ses på denne side, dog med forbehold for sommerferie.

Læs halanalysen 2015

Læs bilag til Halanalysen 2015

Se de indkomne høringssvar herunder:

Boddum Ydby Hallen

Høringssvar Hurup Hallerne

Høringssvar Hørdum Hallen

Høringssvar Snedsted Hallen

Høringssvar Sjørring Idræts- og Kulturcenter

Høringssvar Aktivitetscenter Vestervig Agger

Høringssvar Hannæs Hallen

Høringssvar Rolighedshallen

Høringssvar Snedsted GIF