Eliteidræt

Thisted Kommunes Eliteidrætsråd arbejder målrettet på at føre eliteidrætspolitikken vedtaget af Kommunalbestyrelsen ud i livet.

Eliteidrætsrådet samarbejder med 7 satsidrætter og en langt række andre samarbejdspartnere om at:

  • Eliteidrætten får optimale vækstbetingelser og udøverne derved opnår præstationer og resultater på højeste nationale og internationale niveau.
  • Understøtte sundhed, idræt og motion for de mange samt etablere eliteidrætsmiljøer (kraftcentre) for de få. 
  • Oparbejde et så stort potentiale for talentarbejdet som mulig, ved at have fokus på børn og unges bevægelse, idræt og sundhed.  
  • Skabe mulighed for, at eliteidrætsudøvere kan kombinere idræt samt skole, uddannelse og arbejdsliv. 
  • Der samarbejdes bredt om, at skabe optimale vilkår og tilbud for eliteidrætsudøverne. 
  • Sikre tidssvarende og vedligeholdte Idrætsfaciliteter i Thisted Kommune.  
  • Vejlede, rådgive og understøtte eliteidrætsudøverne. 
  • Brande eliteidrætten og Thisted Kommune.

Læs mere på Thisted Kommunes fritidsportal

Kontaktperson:

Thomas Bruhn Helleberg 
Eliteidrætskonsulent 
tbh@thisted.dk
99 17 41 52 eller 31 31 09 02

Kontaktinfo

Kultur og Fritid
Asylgade 30
7700 Thisted

KulturRummet
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Telefon 99 17 17 17
E-mail: kultur@thisted.dk eller
fritid@thisted.dk