Eliteidræt

Thisted Kommunes Eliteidrætsråd arbejder målrettet på at føre eliteidrætspolitikken vedtaget af Kommunalbestyrelsen ud i livet.

Livet som eliteidrætsudøver i Thy

At vælge Thy og samtidig vælge at dyrke sin sport på eliteplan er noget af det, som to af Mors Thy Håndbolds spillere har valgt at kombinere. Det kan du høre mere om i videoerne herunder.

Eliteidræt i Thisted Kommune

Eliteidrætsrådet samarbejder med 7 satsidrætter og en langt række andre samarbejdspartnere om at:

  • Eliteidrætten får optimale vækstbetingelser og udøverne derved opnår præstationer og resultater på højeste nationale og internationale niveau.
  • Understøtte sundhed, idræt og motion for de mange samt etablere eliteidrætsmiljøer (kraftcentre) for de få. 
  • Oparbejde et så stort potentiale for talentarbejdet som mulig, ved at have fokus på børn og unges bevægelse, idræt og sundhed.  
  • Skabe mulighed for, at eliteidrætsudøvere kan kombinere idræt samt skole, uddannelse og arbejdsliv. 
  • Der samarbejdes bredt om, at skabe optimale vilkår og tilbud for eliteidrætsudøverne. 
  • Sikre tidssvarende og vedligeholdte Idrætsfaciliteter i Thisted Kommune.  
  • Vejlede, rådgive og understøtte eliteidrætsudøverne. 
  • Brande eliteidrætten og Thisted Kommune.

Læs mere på Thisted Kommunes fritidsportal

Kontaktperson:

Thomas Bruhn Helleberg 
Eliteidrætskonsulent 
tbh@thisted.dk
99 17 41 52 eller 31 31 09 02

Kontaktinfo

Undervisning
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: folkeskole@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 10.00 - 14.00

Torsdag
 
 10.00 - 16.30

Fredag

 10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
onsdag
 08.00 - 15.00

Torsdag
 
 08.00 - 17.00

Fredag

 08.00 - 13.00