test 2

Du kan enten skrive direkte i redigeringsvinduet – eller du kan kopiere en tekst ind fra Word. Hvis du vælger at
skrive din tekst, opfører Sitecore sig præcist som Word: skriv din tekst, markér med fed, lav punktopstilling og
så videre. Tryk på ”Accept” når du er færdig