Ledige Job

Ledig stilling pr 1. september 2021

Thyværkstedet søger en Ergoterapeut eller pædagog

Er du uddannet Ergoterapeut eller pædagog og kunne du tænke dig et udfordrende og afvekslende job i et inspirerende kollegialt miljø. Så er du måske vores nye kollega!

Thyværkstedet er et beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Vi leverer ydelse jf. SEL § 103 (beskyttet beskæftigelse) og SEL § 104 (aktivitet- og samværstilbud). Der gives dagligt tilbud til ca. 125 borger, og vi er 29 ansatte. Målgruppen dækker voksne borgere med hjerneskade, udviklingsfor-styrrelser og generelle indlæringsvanskeligheder. Personalesammensætningen på Thyværksted er Pæ-dagoger, Værkstedsassistenter, Social- og sundhedsassistent, Pædagogisk assistenter og Pædagogmed-hjælper.

 

Thyværkstedet søger en kollega der udover den faglige kompetencer også besidder:

·         er udadvendt og fysisk aktiv 

·         et kreativt menneske

·         har gode musiske evner

·         har gode samarbejdsevner

·         er fleksibel og parat til at omstille sig

·         kan indgår i tæt samarbejde med andre faggrupper.

 

Vores forventninger til dig:

Missionen i dit arbejde er at bidrage til borgerens livsduelighed i en samtidsorienteret kontekst

Du skal besidde ergoterapeutisk / pædagogisk stolthed og det forventes, at du holder dig ajour med faglig udvikling. Du skal ligeledes kunne se og udføre den ergoterapeutisk / pædagogiske tilgang, der matcher den enkelte borger. For at sikre ergoterapeutiske / pædagogisk udvikling på Thyværkstedet, forventes det, at du bidrager til dialogen omkring det fælles faglige arbejde. Opgaven i den daglige ind-sats er at forebygge, kompensere og forandre for at hjælpe og støtte den enkelte borger i dennes be-hov for særlig støtte til egen udvikling. Derfor forventes det, at du i fællesskab med kollegaer kan ud-føre aktiviteter, der giver den enkelte med behov for særlig støtte, mulighed for at deltage kvalificeret i hverdagslivet, de sociale fællesskaber og samfundslivet. Ligeledes indgår omsorg og personlig pleje i dit daglige arbejde. Borgeren i den aktuelle afdeling har omfattende kognitive og fysiske udfordringer, hvorfor du skal kunne se styrke i, at hjælpe til udvikling og kompenserende tiltag i et langsigtet perspek-tiv.

·         Det forventes at du kan bidrage med

·         indsats der vækker sanserne

·         indsats der har fokus på høresansen

·         indsats der fokus på synsintryk

·         indsats der har fokus på den taktile sans

 

Du skal kunne udarbejde pædagogiske handleplaner, der beskriver den enkeltes vej til at nå indsats-mål.

En del af jobindholdet er ligeledes, at du gennem vejledning kan understøtte kollegaer i, at tilbyde ADL-træning og fysiske tilbud til borgen med udgangspunkt i den enkeltes fysiske, psykiske og sociale for-hold.

Din ergoterapeutiske og pædagogiske indsats, skal tage udgang i den kognitive, ressource og anerken-dende tilgang, hvorfor det vil være ønskeligt, at du har kendskab og erfaring med KRAP.

I bestræbelserne på, at skabe en hel og meningsfyldt hverdag for den enkelte, er et bredt samarbejde med myndigheder og andre faggrupper absolut nødvendigt. Du skal derfor besidde evnen til god kon-takt til de sociale myndigheder, bo-enheder, pårørende m.m. Du skal være stærk i mundtlig og skriftlig kommunikation.