Metoder/certificeringer

KRAP - Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik
Er en metode , hvor udfører hjælper en person med at opnå personlige og sociale kompetencer gennem kognitive teknikker og et anerkende fokus på personens ressourcer.

TEACCH
Er en metode , hvor udførere gennem visualisering og konkretisering og en fast struktureret ramme styrker de forhold, der gavner indlæring for et barn eller ung med autisme. Formålet er at udvikle barnets eller den unges selvstændighed og handlemulighederFaglige tilgange

Anerkendende tilgang:  En anerkendende tilgang re en faglig tilgang, der ahr fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte

Kognitiv tilgang: en kognitiv tilgang re en faglig tilgang, der har  fokus på sammenhængen og den gensidig påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at ændre tanker eller handlinger  og derved opnå mere positive følelser


Neuropædagogisk tilgang: En neuropædagogisk tilgang  er en faglig tilgang der har fokus på hjernens funktioner. Formålet er at give personen mulighed for at trække sine stærke sider indenfor områder som opmærksomhed, kommunikation, orienteringsevne og sociale funktioner.

Relationsorienteret pædagogik: En relationsorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid

Strukturpædagogisk tilgang: En strukturpædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i en persons hverdag. Formålet er at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig.