Kerneopgaven

Thyværksted´s model
Denne model synliggør de forudsætninger der danner rammer for at vi kan udføre kerneopgaven. Disse rammer er hele tiden i bevægelse derfor uddybes de ikke her, men de indgår hele tiden forudsætninger for det daglige arbejde.

Thy Værkstedets model

Som overordnet pædagogisk metode vil du kunne forvente, at personalet er ”fyrtårne”, går foran og viser, hvordan du kan gribe tingene an. De vil hjælpe og guide dig til egen selvstændighed i arbejdet og livsførelse.

 

Da vi er mange på Thyværkstedet, er der også stor spredning i, hvilken støtte/pædagogisk tilgang den enkelte har behov for, så ikke alle mødes med samme pædagogik. Under de enkelte grupper på hjemmesiden kan du læse om den enkelte gruppes pædagogiske tilgang.

 

Relationer præget af anerkendelse er en forudsætning for, at du har mulighed for at udvikle dig.

Anerkendelse er en grundlæggende holdning af ligeværd og respekt og  foregår derfor over tid. En værdi, som skal være integreret i hele vores personlighed.

For os er din udvikling af selvtillid og selvrespekt vigtige mål fx via gode relationer til personalet, din selvstændighed, tro på dig selv og respekt for dig selv og andre.Ud fra myndigheds bestilling, laves der en pædagogisk plan. den plan tager udgangspunkt i de mål der fremgår af sagsbestillingen. Sagsbehandler har ansvar for at der en gang årligt følges op på disse mål

 Ud fra myndigheds bestilling, laves der en pædagogisk plan. Den plan tager udgangspunkt i de mål der fremgår af sagsbestillingen. Sagsbehandler har ansvar bestilling af indsats og opfølgning på indsatsen.