Hvem er vi

Vi er en del af Thisted Kommunes Socialafdeling, men servicerer både Thisted Kommune og andre kommuner, der ønsker at benytte vores specialiserede kompetencer.

 

Om vores tilbud:

 

Tilbudsnavn: Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens § 103

Lovgrundlag: Servicelovens § 103 skal Thisted Kommune ”tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension

Målgruppe:     Personer som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

 

Tilbudsnavn: Aktivitets- og samværstilbud, efter servicelovens § 104

Lovgrundlag: Servicelovens § 104 skal Thisted Kommune ”tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.”

Målgruppe: Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller borgere med særlige sociale problemer, som har behov for et aktivitets- og samværstilbud.


En vigtig ordforklaring: Når vi i daglig tale og her på hjemmesiden bruger omtalen medarbejdere, så er det de mennesker, som hele vores virke handler om og som mange andre kalder brugere. Vi har valgt ordet medarbejdere, da vi gerne vil signalere, at vi betragter alle vores medarbejdere som en ressource!

Personalet består af ca. 30 personer, bl.a. pædagoger, pædagogisk assistenter, værkstedsassistenter, medhjælpere, SSA, HK og studerende Vi beskæftiger ca. 130 medarbejdere i 7 forskellige afdelinger eller i eksterne jobs med støtte.

Thyværkstedet er et socialt arbejdsmarkedscenter, der henvender sig til personer, som ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked på normale vilkår. Derfor har vi en sætning der hedder "For os er arbejde leg og leg er arbejde".

Vi arbejder efter individuelle pædagogiske planer, så vi bedst muligt kan tilgodese individuelle behov og imødekomme den enkeltes ønsker.