Thyværkstedets historie


Thyværkstedet har en lang historie bag sig. Værkstedet blev etableret som en afdeling af forsorgscentret i Vodskov i 1964 og overgik ved særforsorgens udlægning til Viborg amt.

Den 1.1.2007 overgik værkstedet til Thisted kommune i forbindelse med kommunalreformen.

Værkstedet har udviklet sig fra at være en enkelt enhed til et værksted med mange forskellige tilbud.