borgerfortælling om trivsel og livskvalitet

I 2014 deltager vi i et projekt med Socialstyrelsen om, hvordan man gennem uddannelse af gruppeledere på plejehjemmene, kan understøtte ældrekommisionens rapport med hensyn til at sikre beboernes trivsel og livskvalitet. 
I den forbindelse bliver der lavet nogle interviews af nogle beboere på forskellige plejehjem i de 3 kommuner der deltager: Thisted, Åbenrå og Horsens.
På Solgården blev Karen Jensen interviewet. Se filmen