Ældreomsorg i øjenhøjde

I marts 2015 er Georg Julin endnu engang gæst på Solgården.
Udsendt fra dk4 laver han en udsendelse om de forskellige tiltag vi som Thisted kommune arbejder med indenfor ældreområdet.
Der er et besøg på Dragsbæk Centret hvor de viser hvordan de arbejder med Mindfulness, et besøg på Fjordglimt, hvor de fortæller hvordan de arbejder med Marte Meo-metoden, et interview med gruppeledere og leder omkring et projekt med socialstyrelsen om uddannelse af førstelinjeledere, et interview med en af underviserne fra  uddannelsen, og et interview med vores ældrechef og en lederrepræsentant i forhold til hvordan vi arbejder med visionen: Vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv" med det pædagogiske grundlag som tilgang.

 

se filmen her