Fødevarestyrelsens Kontrolrapport

Kontrol Rapport

TILSYNSRAPPORTER

Tilsyn

Såvel Thisted Kommune som Embedslægeinstitutionen fører tilsyn med alle Plejecentre. Du kan på Thisted Kommunes hjemmeside se Tilsynsrapporterne for alle Plejecentre:

http://www.thisted.dk/Borger/AeldrePension/Tilsyn%20med%20aeldre.aspx