Fødevarestyrelsens Kontrolrapport

Kontrol Rapport

DET GAMLE SOLGÅRDENS HISTORIE

Solgården har en lang og fantastisk historie bag sig.
I 1963 fik ægteparret Evald og Tove Sloth den ide, at bygge et plejehjem i Thy og valgte Hundborg, som de begge havde tilknytning til.
Evald og Tove boede på daværende tidspunkt i København, hvor de var bestyrer af en plejehjem, men havde et ønske om at vende "hjem".
Det lå både Evald og Tove meget på sinde, at der skulle bygges værdige boliger og gives værdig pleje til ældre og handicappede. I 1960`erne var det ikke nogen selvfølge. Langt de fleste plejehjem var flersengsstuer med fælles bad og toilet. Indholdet var mere en form for opbevaring, end den var, at give et liv til beboerne.
Toves far var arkitekt og han sørgede for tegningerne til et stort og overdådigt plejehjem. Der var selvstændige stuer til alle med eget bad og toilet. Det var et projekt fuld af visioner. Det gav mange diskussioner, om det nu var nødvendigt til ældre mennesker, men Evald og Tove var sikre i deres sag.
For at komme igang med byggeriet skulle der rejses penge og søges om forskellige tilladelser. Det var en lang og sej kamp.

Endelig i 1966 kunne byggeriet gå i gang og i 1967 stod de første 40 plejehjemspladser færdige.
Evald og Tove var fulde af visioner på deres felt, og de fik lavet planer om et antal beskyttede boliger, en festsal og en afdeling med 16 pladser specielt til kørestolsbrugere.
I 1975 er Solgården fuld udbygget og består nu af 56 plejehjemsboliger og 29 beskyttede boliger. Derforuden personaleboliger.
Hele byggeriet har en storslået fremtoning. Der er mange flotte detaljer: Gangene er lidt bredere end normalt, festsalen, der har dannet ramme om mange arrangementer, har eget indbygget alter, varmvandsbassinet (som dog er udlejet i dag), det stor udendørsur, det flotte springvand. Der er mange flotte detaljer, som ikke hører med til et plejehjemsbyggeri i dag.
Når man kommer kørende fra Mosevej op mod Solgården, er det et imponerende syn der møder en.

Evald og Tove Sloth trækker sig tilbage i 1994.
I 2000 bliver Solgården en kommunal institution. De beskyttede boliger (nu ældreboliger) bliver solgt fra til Lejerbo.
I 2012 erstattes det gamle Solgården af det nuværende. Fra at være et plejehjem i særklasse, med sjæl og en spændende historie om et ægtepar med så store visioner, som vi kunne ønske os, der var flere der havde i dag, er det gamle Solgården nu erstattet af et også spændende byggeri. Denne gang er der udover værdige boliger også lagt vægt på at holde den enkelte selvhjulpet og ikke mindst på, at gøre byggeriet energimæssig selvforsynende.

Oplysninger er hentet fra bl.a. Evald Sloths bog "Solnedgang i Vorupør".