Fødevarestyrelsens Kontrolrapport

Kontrol Rapport

BRUGER- PÅRØRENDERÅD

Brugerrådet på Solgården består af:

Ane Grethe Iversen (beboerrepræsentant stueetagen)
Emma Johansen (beboerrepræsentant 1. sal)
Lise Lotte Lynggård (pårørenderepræsentant 1. sal)
Erik Jørgensen (pårørenderepræsentant stueetagen)
Else Christensen (aktivkomiterepræsentant)
Nora Nørgaard (medarbejderrepræsentant)
Theresa Wollenberg (områdeleder)

Brugerrådet bliver valgt for en to-årig periode i juni måned i lige årstal - sidst afviklet d. 26. juni 2014.
Brugerrådet afholder møde en gang i kvartalet.
Brugerrådets opgaver er beskrevet i disse vedtægter.