Fødevarestyrelsens Kontrolrapport

Kontrol Rapport

HVERDAGEN

Vi forsøger at bygge hverdagen op således, at beboerne oplever liv og stjernestunder, oplever mest mulig hjem og hyggelig atmosfære og mindst mulig præg af institutionsmiljø.

Vi arbejder med at synliggøre betydningen af, at du som beboer på Solgården, holder dit fysiske og psykiske funktionsniveau ved lige og om muligt forbedrer det.

Det vil i praksis sige, at vi vil planlægge den pleje, omsorg og praktisk hjælp du har brug for, ud fra princippet om, at vi støtter dig, der hvor du har brug for det, men ikke overtager ansvaret for eller opgaverne i dit liv. Vi arbejder altså væk fra den passive pleje og hen imod det aktive liv.

Det vil også sige, at vi forventer, du deltager i hverdagens praktiske opgaver, med de ressourcer du har til din rådighed.
Vi tror, at din identitet, selvværd og glæde ved livet styrkes ved at være medinddraget i din egen hverdag, på det niveau du magter.

Oplevelser og sansestimulering er ting vi vægter højt.

En vigtig ting i hverdagen er det derfor at have husdyr og at komme ud i naturen og få oplevelser eller bringe naturen ind i stuen. Husdyr giver liv og spontanitet i hverdagen og kræver vores omsorg og interesse, hvilket vi oplever beboerne gerne vil påtage sig.

At komme ud i naturen er noget alle kan identificere sig med og har oplevelser omkring. Vi får energi når vi kommer ud i alt slags vejr, ser den skønne natur vi har så tæt på os, og får sjove oplevelser, når vi bruger de forskellige ting vi har i vores have.

I forbindelse med nybyggeriet er vi så heldige, at få en have med oplevelsessti. Den har bl.a. drivhus, bålplads, pavillon, dyrefold, hønsehus foruden frugttræer, højbede med meget mere. Inde i den lukkede cirkel har vi desuden et springvand og fuglebur vi kan nyde.