Fødevarestyrelsens Kontrolrapport

Kontrol Rapport

AT ARBEJDE PÅ SOLGÅRDEN

Vores værdigrundlag står skrevet på den store glasopslagstavle med et billede af et træ, som hænger foran kontorerne.
"Øje for livet i livet" , står der skrevet øverst oppe efterfulgt af dette vers af Benny Andersen:

"intet er helt selvfølgeligt
Alt er nyt og mærkværdigt
intet er ligegyldigt
Alt er livsvigtigt
intet er omsonst
Alt har sin tid
som er nu"


Alt dette gælder såvel beboerne som alle ansatte.

Thisted kommunes overordnede værdier er: Anerkendende, loyalitet, åbenhed, tillid og troværdighed. Disse værdier skal Solgårdens ansatte naturligvis også efterleve. 

Som arbejdsplads er vores vigtigste opgave, at give alle ansatte indflydelse og medbestemmelse i deres arbejde. Sikre alle fagligt og personligt udvikler sig i takt med de krav og forventninger vores fagområde stiller til os, så vi kan udføre det vi er her for: at gøre en forskel for beboerne.
Alle ansatte skal opleve tryghed, glæde og have det sjovt, når de er på arbejde. Vi skal respektere hinandens forskelligheder og faglige baggrund, og vi skal være anerkendende i vores samvær med hinanden. Samarbejde på alle niveauer er ligeledes en vigtig grundpille, og vi skal sammen reflektere over det vi gør og lære af de fejl der uundgåeligt sker, når mange mennesker med forskellig baggrund, holdninger og meninger er samlet.
Der er en klar forventning om, at alle ansatte er engageret i deres arbejde og ikke alene er her for at inkassere en løn. Der er en forventning om, at de ting der ikke fungere bliver diskuteret og rettet indenfor huset vægge, hvor det hører til.
Alt dette kommer ikke af sig selv. Det er hårdt arbejde og det er ikke altid lige let. Der er perioder, hvor det kræver en stor fælles indsats at komme ovenpå og videre. I sådanne perioder er teamånden nødvendig.

Fagprofil hjælperniveau
Fagprofil assistentniveau
Fagprofil sygeplejerskeniveau

Beskrivelse af nattevagtens funktion

Ledelsesgrundlag

Thisted Kommunes Ældreafdeling har formuleret et ledelsesgrundlag, som alle ledere og medarbejdere forventes at handle efter.
Ledelsesgrundlaget tager udgangspunkt i Thisted Kommunes værdigrundlag og ledelsesgrundlag, men uddyber hvilke forventninger, der i særdeleshed er til medarbejdere og ledere inden for ældreområdet.
Ledelsesgrundlaget er fundamentet for vores vision, der beskriver hvordan vi vil skabe rammerne for det gode hverdagsliv for de borgere, vi har med at gøre.

Se hele Ledelsesgrundlaget

Politikker lavet i MED:

Stress

Rygepolitik fra 1. januar 2013