Fødevarestyrelsens Kontrolrapport

Kontrol Rapport

FRIVILLIGE

Der er mange frivillige på Solgården: Aktivkomiteen, klubben af tidligere ansatte med flere. De gør et stort og engageret arbejde , blandt andet med at holde årstidsfester, udflugter, som være besøgsvenner med meget mere.

Et nyt frivillig-tiltag så dagens lys på Solgården i februar 2009: En frivilliggruppe, bestående af lokale kvinder og mænd, borgere, der vil gøre en frivillig indsats et par timer ugentligt/månedligt.

Rammerne for frivilliggruppen er lagt af Solgårdens ledelse; de indebærer blandt andet at de frivillige ikke indgår i plejen af beboerne, men er til hygge, fest og adspredelse.

De frivillige vælger, igen i samarbejde med personalet, opgaver som 

- at ledsage på en tur i haven 
- at være besøgsven 
- at læse avisen højt 
- at hente bøger ved biblioteksbussen 
- at våge hos en døende 
- deltager som støtte i Nørkleklubbens møder

For at blive frivillig skal man have godt helbred, psykisk overskud og hjerte for ældre mennesker. Alder er ingen hindring!
Man kan henvende sig til aktivitetsleder Lone Holm på tlf. 9917 3974.

Frivillig som efterlønsmodtager 

Som efterlønsmodtager må du maksimalt arbejde 4 timer om ugen som frivillig.

Timerne skal registreres på en arbejdsseddel, som afleveres og opbevares på Solgården.

Inden du starter, bør du kontakte din A-kasse og sikre dig, at de opgaver du vil fortage ikke påvirker din efterløn.

Læs her kommunens drejebog for at være frivillig