Fødevarestyrelsens Kontrolrapport

Kontrol Rapport

AKTIVKOMITE

I Thisted kommune er der en Aktivkomite i hvert område.
Aktivkomitens opgave er at arrangere - og støtte op om - aktiviteter for ældre i det enkelte område, i samarbejde med de lokale foreninger, der findes. Kommunen giver et beløb svarende til det antal personer over 60 år, der findes i området, som tilskud til aktiviteter.

Aktivkomiteens opgave er også at være rådgivende i ældrepolitiske anliggender i forhold til lokalområdet.

Aktivkomiteerne afholder et møde hvert år i november måned, hvor der også vælges medlemmer.
Man vælges for 2 år. (2 på valg det ene år, og 3 det andet år).
Alle over 60 år, samt førtidspensionister, har stemmeret.
Der afholdes møde i Aktivkomiteen den første tirsdag i hver måned.

Vejledende vedtægter for Aktivkomiteer ved Thisted Kommune - kan ses her

Aktivkomiteen på Solgården består af:

 Navn / Stilling Telefon nr. 
Rosa Vestergaard  / Formand 23397249
 Marie Saarup / Kasserer 29427485
Tage Sønder / Næstform.
23395779
 Inge Pedersen
40113791
 Henny Østergaard
51626166
Suppl.:
Gustav Carlsen
21281456
 Irene Madsen

 Lone Holm / Aktivitetsleder 9917 3974 
 Theresa Wollenberg / Områdeleder 9917 3971