Trivselsundersøgelser


I begyndelsen af 2010 blev der fra ministerielt hold indledt undersøgelser med henblik på at udvikle kvalitetssikringsmetoder. Et af fokusområderne var at undersøge svage ældres livskvalitet og trivsel, og Thisted Kommune blev projektkommune sammen med Sorø og Frederiksberg Kommuner.

Ved projektets afslutning havde man fundet frem til 9 målepunkter, som giver et samlet billede af de ældre borgeres oplevelse af trivsel og livskvalitet i hverdagen.

  1. Fysisk velbefindende
  2. Psykisk velbefindende
  3. Meningsfulde aktiviteter
  4. Sociale relationer
  5. Værdighed
  6. Individuelle hensyn
  7. Selvbestemmelse
  8. Tryghed
  9. Fysiske rammer

I 2011 blev pilotprojektet evalueret og Thisted Kommune har følgende besluttet, at alle ældreinstitutioner skal udføre trivselsmålingen årligt. På Klitrosen arbejdes der dynamisk med redskabet.Dette betyder, at der ikke laves en årlig status, men at man bruger trivsel som et fokusområde i dagligdagen. På denne måde kan man kalde det et ekstra sygeplejefagligt område, som medarbejderne skal evaluere og samle op på jævnligt. Denne metode er valgt i stedet for at bruge spørgeskemaerne som en årlig status med erfaringerne ud fra kognitiv terapi. På denne måde sikre vi kontinuiteten i vores arbejde, og dermed også ser det hele menneske - det fysiske, psykiske, sociale og åndelige elementer, hvor trivsel har meget med den psykiske del. Grunden til denne måde at arbejde med trivselsundersøgelse på er, at målgruppen på Klitrosen med psykiatriske og senhjerneskadede beboere gør det nødvendigt med fleksibilitet. Beboerne har gode og dårlige dage grundet deres sindstilstand, hvormed trivselsundersøgelsen bliver en del af den pædagogiske tilgang og indsats.

På Klitrosen har vi valgt at følge den anerkendende tilgang til vores beboere og personale, og det er derfor med stor glæde, at vi deltager i trivselsmålingerne. De er allerede et seriøst arbejdsredskab i vores daglige arbejde med løbende at forbedre de individuelle forhold for vore beboere, så de hver dag opnår optimal trivsel og livskvalitet.

 

Ved tryk på det lille billede ovenfor kan man læse rapporten fra Ældrekommissionen, der beskriver forskellige anbefalinger til at fremme livskvalitet og selvbestemmelse for beboere i plejeboliger. Det er ud fra disse anbefalinger, at proceduren og arbejdet omkring livskvalitet i dagligdagen oprinder. Derudover har Thisted Kommune, herunder Klitrosen, deltaget i et projekt med Socialstyrelsen omkring kompetenceudvikling af gruppeledere. Målet her var, at arbejde med anbefalingen om ledelse af livskvalitet og fagligheden i hverdagen. Ud af projektet er der blandt andet kommet en film med borgerfortællinger, hvor borgerne bliver interviewet omkring de 9 emner, som er med i trivselsundersøgelsen. Filmen kan ses ved at trykke på linket til Youtube herunder:

Borgerfortællinger: Livskvalitet og selvbestemmelse